Wethouder Zevenhuizen en Simon Zwarts zijn blij met de vaststelling van het bestemmingsplan voor Het Oosterland.

Grote stap gezet naar bouw woningen in Het Oosterland

In de gemeenteraadsvergadering van 1 februari jl. is een grote stap gezet richting de bouw van woningen in Het Oosterland. De gemeenteraad stelde unaniem het bestemmingsplan vast, waardoor de bouw van 755 tot 830 woningen in het gebied weer dichterbij is gekomen.

Kavel Vastgoed en gemeente De Ronde Venen hebben in goede samenwerking met de provincie Utrecht hard gewerkt aan het bestemmingsplan en de uitwerking van de visie voor Het Oosterland. In het bestemmingsplan staat dat het plangebied verandert van een glastuingebied naar een woongebied met verschillende soorten woningen en bouwhoogtes. Ook zijn de plekken van de ontsluitingswegen bepaald. De hoofdontsluiting komt aan de Oosterlandweg.

Wethouder Zevenhuizen: “Het vaststellen van het bestemmingsplan is een enorme mijlpaal voor De Ronde Venen. We gaan maximaal 830 woningen bouwen, een bijzonder groot aantal voor onze gemeente. Daarvan wordt minimaal 55% betaalbare huur- en koopwoningen. Dit is heel erg welkom voor mensen die een woning zoeken.”

Op dit moment bestaat het gebied aan de Tuinderslaan/Oosterlandweg voornamelijk uit glastuinbouw. Simon Zwarts, bewoner van de Tuinderslaan en voormalig gerberakweker is één van de grondeigenaren. Hij zet zich al jaren in om woningbouw mogelijk te maken: “Volgens mij is dit voor alle 9 grondeigenaren een 100% win-winsituatie. Veel kwekers hebben geen toekomst meer hier en de gemeente kan de huizen bouwen die zo hard nodig zijn. En uiteindelijk is het toch best snel gegaan. Nooit snel genoeg natuurlijk, maar wij zijn erg blij met de uitkomst.”

Kavel Vastgoed ontwikkelt het gebied. Er komen verschillende type woningen met veel groen en water, mooie lanen, kleine straatjes en een dorpse sfeer. Ook wordt het naastgelegen Wickelhofpark aangesloten op de nieuwe woonwijk, zodat ook dit gebied toegankelijk wordt voor iedereen. “Wij zijn verheugd over de unanieme vaststelling van het bestemmingsplan Het Oosterland door de gemeenteraad. Dit is het moment om met nog meer energie met de ontwikkeling van de woningen in de eerste deelgebieden te beginnen,” aldus Kavel Vastgoed.

Het plan wordt verdeeld in verschillende fases die na elkaar gebouwd worden. Het is op dit moment de planning nog in 2024 met het voorbereidende werk te beginnen. In 2025 zal de bouw van de woningen starten.AlgemeenDe Ronde VenenGemeenteNieuwsRegiowoningbouwbestemmingsplan het oosterlandhet oosterland mijdrechtkavel vastgoed

Meer in dossier bestemmingsplan het oosterland

Meer in dossier bestemmingsplan het oosterland


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×