Voorrang toewijzing sociale huurwoning voor vitale beroepen

De gemeenteraad heeft ingestemd met een proef om onderwijs-, zorg- en politiepersoneel voorrang te geven op een aantal sociale huurwoningen. De gemeente onderzoekt hiermee of deze regeling kan helpen om het personeelstekort in deze beroepsgroepen te verminderen.

Net zoals in heel Nederland is in De Ronde Venen ook een tekort aan leerkrachten, politiemensen en zorgmedewerkers. Om meer mensen uit deze beroepsgroepen naar De Ronde Venen te trekken of ze te behouden, komen jaarlijks maximaal 10 sociale huurwoningen beschikbaar voor deze groepen.

Wethouder Zevenhuizen: “Wij doen er alles aan om mensen met vitale beroepen aan een woning te helpen, want deze mensen hebben wij hard nodig in onze gemeente. Ik ben blij dat dit initiatief van de gemeenteraad op deze manier wordt uitgevoerd.”

De proef is een samenwerking met de onderwijs-, zorg- en politiesector en Cazas Wonen. De proef duurt 2 jaar waardoor er in totaal maximaal 20 huurwoningen met een maximale huurprijs van € 879,66 (prijspeil 2024) beschikbaar zijn.

“Dit initiatief draagt er aan bij het voorzieningenniveau in deze gemeente op peil te houden. Het is mooi dat we daar op deze manier een bescheiden bijdrage aan leveren”, aldus Saar Spanjaard, directeur-bestuurder van Cazas Wonen.

Niet iedereen uit de onderwijs-, zorg- en politiesector kan voorrang krijgen. De proef is bedoeld voor mensen met een vaste aanstelling of een contract voor minimaal 1 jaar bij een onderwijs-, zorg-, of politieorganisatie in De Ronde Venen. Daarnaast moeten zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo geldt de regeling voor leerkrachten en docenten in het basis- en voortgezet onderwijs en niet voor onderwijsondersteunend personeel.

Bij de beroepsgroep zorg komt verplegend personeel en/of verzorgend personeel in aanmerking dat werkzaam is in de directe patiëntenzorg in Zorgcentrum Maria-Oord (Careyn), Zonnehuis Majella (Zonnehuisgroep Amstelland) of Zonnehuis Zuiderhof (Zonnehuisgroep Amstelland).

Bij de politie komt politiepersoneel dat op straat surveilleert in aanmerking.AlgemeenDe Ronde VenenEconomieNieuwsRegiovoorrang toewijzing sociale huurwoning

Meer in dossier voorrang toewijzing sociale huurwoning

Meer in dossier voorrang toewijzing sociale huurwoning


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×