De gemeenteraad in vergadering bijeen

Neem een kijkje achter de schermen als 'Gast van de Raad'

Geïnteresseerde inwoners die meer willen weten over het werk van de gemeenteraad zijn voortaan van harte welkom als gast van de gemeenteraad. Inwoners die zich hiervoor opgeven krijgen voorafgaand aan de vergadering een toelichting van griffie en raadsleden. Aansluitend worden ze door de burgemeester ontvangen, wonen de raadsvergadering bij en praten na afloop met raadsleden na. De gemeenteraad wil hiermee op een leuke en persoonlijke manier laten zien hoe ze werkt en hoe besluiten tot stand komen.

Burgemeester Maarten Divendal is voorzitter van de gemeenteraad. ,,Bij een leuke besteding van de avond denkt niet iedereen meteen aan de gemeenteraad. Dat heeft denk ik voor een belangrijk deel te maken met het feit dat niet iedereen weet hoe het er in de gemeenteraad aan toegaat. Door inwoners uit te nodigen als gast willen we dat op een makkelijke manier duidelijk maken. Als je weet hoe de gemeenteraad werkt, wat de taken zijn van de gemeenteraad en welke middelen de gemeenteraad tot zijn beschikking heeft om dingen gedaan te krijgen, dan begrijp je beter wat er gebeurt en kun je het ook beter volgen.’’

Als gast van de raad worden inwoners die zich hebben opgegeven op de dag van de raadsvergadering om 18:00 uur in het gemeentehuis verwelkomd door de griffier en krijgen ze een korte introductie over het werk van de gemeenteraad. Om 18:30 uur gaan ze onder genot van een eenvoudige doch voedzame maaltijd in gesprek met raadsleden over het raadswerk. Om 19:00 uur maken zij kennis met de burgemeester en volgt er een korte toelichting op de punten die die avond op de agenda van de raadsvergadering staan. Om 19:30 uur begint dan de raadsvergadering. Na afloop wordt de vergadering met een drankje nabesproken met raadsleden en griffie.

Inwoners die graag gast van de gemeenteraad willen zijn, kunnen zich hiervoor opgeven met een e-mail via griffier@derondevenen.nl. Zij ontvangen dan nadere informatie over het programma. Als er meer belangstelling is dan plek, worden inwoners een volgende raadsvergadering uitgenodigd. De eerste gemeenteraadsvergadering waarbij inwoners als gast worden ontvangen is op donderdag 30 mei.

De volgende vergaderingen zijn op 26 september en 21 november.AlgemeenDe Ronde VenenGemeenteNieuwsRegio


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×