De vergaderzaal van het Europees parlement

Komende donderdag Europese verkiezingen

Donderdag 6 juni zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Inwoners kunnen dan tussen 07:30 uur en 21:00 uur hun stem uitbrengen in één van de 18 stembureaus in de gemeente. Het stembureau in het VeenLanden College is voor deze verkiezingen niet beschikbaar in verband met het jaarlijkse gala dat op de school wordt gehouden.

Een wijziging met voorgaande verkiezingen is dat partijen geen reclame meer mogen maken in de directe omgeving van een stembureau. In De Ronde Venen kwam het regelmatig voor dat partijen bij verkiezingen posters plaatsten bij de ingang van een stembureau. Dat was toegestaan. Posters plaatsen of reclame maken in het stembureau was niet toegestaan. Het college van B&W heeft nieuwe beleidsregels vastgesteld omtrent het maken van verkiezingsreclame. Daarin staat onder andere beschreven dat partijen voor hun verkiezingsposters gebruik kunnen maken van de grote voorbedrukte verkiezingsborden of van sandwichborden langs een aantal doorgaande wegen. Het plakken van posters of stickers op andere plekken is niet toegestaan, de aanplakzuilen uitgezonderd.

Om te kunnen stemmen moeten inwoners hun stempas plus een identiteitsbewijs meenemen. Het identiteitsbewijs mag op 6 juni 2024 maximaal 5 jaar zijn verlopen. Inwoners die geen stempas hebben ontvangen of hem kwijt zijn, kunnen een vervangend exemplaar aanvragen. Via de gemeentelijke website kan dit tot uiterlijk maandag 3 juni 20:00 uur. Aan de balie in het gemeentehuis kan tot uiterlijk woensdag 5 juni 12:00 uur een vervangende stempas worden aangevraagd. Een afspraak daarvoor maken is niet nodig.

De verkiezingen vinden niet in alle landen van de Europese Unie op hetzelfde moment plaats. In een aantal landen kan nog op zondag 9 juni gestemd worden. Om de uitslag niet te beïnvloeden, is daarom afgesproken dat landen hun uitslag pas bekendmaken nadat alle stembureaus in de Europese Unie zijn gesloten. Dat betekent dat De Ronde Venen op maandag 10 juni a.s. bekendmaakt hoe er in de gemeente is gestemd.AlgemeenDe Ronde VenenGemeenteNieuwsRegio


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×