Lezing over natuuramnesie en 50 jaar IVN

Zaterdag 8 juni verzorgt Marc Argeloo in het kader van de viering van het 50-jarig bestaan van IVN, een lezing over natuuramnesie.

Hij heeft zich altijd verbaasd over hoe mager de kennis in de maatschappij over natuur is. De media beperken zich voornamelijk tot in het oog springende, en vaak dezelfde, soorten als reuzenpanda, leeuw of tijger, of dodo en dinosaurussen als het om uitgestorven soorten gaat. Berichtgeving kent nauwelijks een diepere, bijvoorbeeld historische, context. Luchtige weetjes en berichten van incidenteel karakter voeren de boventoon, ontdaan van hoe deze in een groter geheel passen, zoals dat bij bijvoorbeeld gezondheidszorg of economie meestal wel duidelijk wordt.

Een theorie over het ontbreken van een natuurhistorisch bewustzijn werd in 1995 geïntroduceerd, het shifting baseline syndrome. Het was ook een periode waarin historische kennis over natuur meer in de belangstelling kwam te staan. Dat ‘syndroom’ vormde voor Marc Argeloo het aanknopingspunt om natuurhistorische informatie uit o.a. onderzoek aan fossielen, duizenden jaren oude kookplaatsen, menukaarten en reisverslagen van ontdekkingsreizigers op een rijtje te zetten, en het beeld daaruit te vergelijken met informatie uit de natuur zoals deze sinds 1970 wordt verzameld, en wat ons referentiekader voor ‘natuur’ vormt.

De blinde vlek over natuurhistorie die daaruit voortkwam bleek groot, heel groot. In zijn lezing neemt Marc ons mee naar vergeten natuur en opent hij onze ogen voor de natuur die we al zijn kwijtgeraakt en waarvan we geen besef meer hebben.

Kom naar de lezing en vier het 50-jarig bestaan van IVN de Ronde Venen & Uithoorn mee. De lezing is in ’t Oude Parochiehuis in Mijdrecht aan de Bozenhoven 152. De inloop is vanaf 15:00 uur. Er wordt gestart met koffie en taart. De lezing begint om 16:00 uur en er wordt afgesloten met een borrel.AlgemeenCultuurDe Ronde VenenNieuws


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×