CHRISTELIJKE SCHOLEN ONDERZOEKEN BESTUURLIJKE FUSIE

Regio - De schoolbesturen van Vechtstreek + Venen en KPO Sint Antonius laten een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid tot een bestuurlijke fusie. De organisaties verzorgen onderwijs op ruim 20 basisscholen, voornamelijk in de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht.

In de afgelopen periode hebben de besturen een verkenning laten uitvoeren naar de meerwaarde van intensievere samenwerking onder het motto ‘sterk genoeg voor de toekomst’. Tijdens deze vrijblijvende verkenning is vertrouwen ontstaan in de mogelijkheid van een bestuurlijke fusie. Het belangrijkste motief hierbij is het gezamenlijk aanbieden van kwalitatief goed christelijk onderwijs voor alle kinderen in de regio.

Het vervolgonderzoek moet de gevolgen van een bestuurlijke fusie voor de twee besturen in kaart brengen. Om deze vervolgstap te markeren ondertekenden de bestuurders van Vechtstreek + Venen en van KPO Sint Antonius op 7 juli jl. een intentieverklaring. 

Bestuurders Heb Huibers en Marla van Berge Henegouwen: ”Door samenwerking kan er een robuuste en weerbare organisatie worden gecreëerd waar ruimte is voor de protestants-christelijke- en rooms-katholieke identiteit. Dat is belangrijk in een tijd waarin van het onderwijs veel gevraagd wordt. Met deze ondertekening spreken wij uit dat er een gezamenlijke intentie bestaat om te komen tot een bestuurlijke fusie na een zorgvuldig onderzoeks- en besluitvormingstraject.”


advertentie