CULTUURPUNT RONDE VENEN ZOEKT NIEUWE BESTUURSLEDEN

De Ronde Venen - In verband met het komend vertrek van één van de bestuursleden is Cultuurpunt Ronde Venen op zoek naar nieuwe enthousiaste bestuursleden, die zich willen inzetten om cultuureducatie en cultuurparticipatie in De Ronde Venen verder te ontwikkelen.

Het Cultuurpunt Ronde Venen werkt aan een duurzame culturele infrastructuur in de gemeente De Ronde Venen. Dit doet ze door cultuureducatie en cultuurparticipatie te organiseren, te faciliteren, te verbinden, en het toegankelijk en zichtbaar te maken.

Cultuurpunt Ronde Venen gelooft onvoorwaardelijk in de kracht van kunst en cultuur. Kunst en cultuur verbindt, raakt en versterkt. Doel is het lokale kunst- en cultuuraanbod zo breed mogelijk te ondersteunen, zodat kinderen, jongeren en volwassenen, kortom iedereen, in aanraking kan komen met kunst en cultuur.

Cultuurpunt is een stichting die wordt bestuurd door vier personen (voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester). Zij zijn gezamenlijk eindverantwoordelijk voor het inhoudelijk en financieel beleid. Het bestuur vergadert eens in de zes weken. Zij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Als je belangstelling hebt voor deze vrijwilligersfunctie en meent hiervoor de nodige kwaliteiten te hebben, neem dan contact op met Aino Merits via info@cultuurpuntrondevenen.nl. Kijk voor meer informatie op www.cultuurpuntrondevenen.nl.


advertentie