Ook cda op bezoek bij formerende partijen

De Ronde Venen – Zoals eerder al is gemeld, hebben de formerende partijen afgelopen weekend overlegd met de andere partijen in de gemeenteraad van De Ronde Venen. Het CDA heeft, volgens haar eigen persbericht, deze kans met beide handen aangepakt.

CDA-lijsttrekker Rein Kroon: “De inwoners hebben ons tenslotte mandaat gegeven met vijf zetels en we willen ‘Doorbouwen aan De Ronde Venen’. We hebben als fractie gekozen voor concrete meetbare doelen, zodat we dit kunnen monitoren. Uitgangspunt hierbij is wat is  belangrijk voor onze inwoners, ondernemers en de maatschappelijke organisaties”.

Het CDA koos voor de volgende punten:

• de uitbreiding van 13 hectare bedrijventerrein officieel toegekend krijgen door de provincie Utrecht
• In 2026 minimaal 20% minder mensen in de bijstand in vergelijking tot 2021
• Bij bouwprojecten – vanaf 5 woningen – realiseren van 30% betaalbare koopwoningen (tot € 210.000), naast de vereiste 30% sociale huurwoningen
• In 2024 zijn er 40% meer zonnepanelen op de daken ten opzichte van 2022
• In juli 2023 geen wachtlijsten meer voor Wmo en jeugdhulp.

Volgens het CDA was het een gemoedelijk gesprek met de formerende partijen. Het CDA blijft het proces volgen en is ‘in het belang van de inwoners’ bereid bestuursverantwoordelijkheid te nemen indien dit gewenst is, .AbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilniscda de ronde venencoalitie rvb vvd d66coalitieakkoordcoalitieonderhandelingengemeente de ronde venengemeentebestuurgemeenteraad de ronde venengemeenteraadsverkiezingen 2022rein kroonrtv ronde venen


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×