MEEDENKEN OVER HERONTWIKKELING HOFLANDLOCATIE IN MIJDRECHT

De basisscholen Hofland en De Eendracht krijgen na ruim 40 jaar nieuw onderdak. Doordat het nieuwe schoolgebouw 2 etages krijgt, ontstaat er ruimte voor appartementen. U kunt meedenken over de plannen.

  

Ruimte voor starters- en seniorenwoningen

Wethouder Rein Kroon (Wonen) is blij met de mogelijkheden op deze locatie. “We hebben veel woningzoekenden in onze gemeente, maar niet zoveel locaties waar we kunnen bouwen. Door het nieuwe schoolgebouw 2 verdiepingen hoog te maken, ontstaat er ruimte voor appartementen. Deze zullen vooral bestemd zijn voor starters en senioren, de groepen waarin de vraag het grootst is.” De appartementen zullen voornamelijk betaalbare koop, middenhuur en sociale huur zijn.


Omwonenden kunnen meedenken

De gemeente heeft in het verleden al met de omgeving gesproken over de mogelijkheden op deze plek. De aandachtspunten die toen zijn meegegeven worden meegenomen in de plannen: aandacht voor groen, behoud van speelgelegenheid, veiligheid, verkeer en parkeergelegenheid.


Nu het ontwerp voor het schoolgebouw definitief is, worden omwonenden en andere geïnteresseerden uitgenodigd om mee te denken over de plannen voor de woningbouw en de inrichting van de locatie. De gemeente presenteert deze plannen via een filmpje met reactieformulier op www.derondevenen.nl/hofland.Naast het aandragen van ideeën kunt u zich aanmelden voor de klankbordgroep, die de gemeente adviseert over het definitieve ontwerp van de woonwijk. Het is mogelijk om tot vrijdag 23 juli te reageren.


Gemeenteraad besluit eind van het jaar

Voor de woningen zijn op dit moment nog geen definitieve keuzes gemaakt. Naar verwachting stelt de gemeenteraad eind 2021 de uitgangspunten voor de ontwikkeling vast.


advertentie