Elektriciteitsnet gaat op de schop

De Ronde Venen – Het elektriciteitsnet gaat op de schop. Netbeheerder Stedin investeert in een sterk elektriciteitsnetwerk voor de toekomst.

Sommige inwoners maken zich zorgen over de netwerkcapaciteit van netbeheer Stedin. Juist nu veel inwoners en bedrijven volop bezig zijn met het plaatsen van zonnepanelen. Maar ook nu de gemeenteraad van De Ronde Venen voor de keuze staat geschikte gebieden voor zonnevelden of windmolens aan te wijzen. Het is belangrijk dat het netwerk van Stedin dit aankan.

Daarom neemt gemeente De Ronde Venen deze zorgen serieus. Samen met Stedin heeft de gemeente uitgezocht of het netwerk voorbereid is op het terug leveren van stroom. Dat is het geval.

Samen gaan wij in de toekomst veel meer elektriciteit gebruiken om te koken, huizen te verwarmen en auto’s op te laden. Daarnaast komt stroom niet meer alleen van de energiecentrale. We wekken steeds meer lokaal op met zonnepanelen en windmolens. Het huidige Nederlandse elektriciteitsnet is op die veranderingen niet ontworpen en gaat de komende jaren daarom flink op de schop. Stedin geeft dit jaar alleen al € 397 miljoen uit aan het elektriciteitsnet van Utrecht en Zuid-Holland. Voor dit geld trekt Stedin nieuwe kabels en bouwt ze nieuwe verdeelstations. Daarnaast krijgt het elektriciteitsnet sensoren  om stroomstoringen te voorkomen of snel op te lossen.

Stedin is een actieve partner in de Regionale Energiestrategie (RES). Hierin worden plannen gemaakt waar in de regio windmolens en zonnepanelen komen. De capaciteit van Stedins netwerk in De Ronde Venen is op dit moment goed, maar dat betekent niet dat alles nu direct al mogelijk is. Met de informatie van de RES bepaalt Stedin waar het elektriciteitsnet versterkt moet worden. Hoe concreter de plannen waar zonneparken en windmolens komen: hoe sneller de netbeheerder het elektriciteitsnet kan voorbereiden.

Stedin kan niet lukraak overal het elektriciteitsnet uitbreiden voor meer capaciteit. Uitbreiden kost tijd, ruimte en geld. Dit zijn schaarse elementen waarmee maatschappelijk gezien verantwoordelijk moet worden omgegaan. De investeringen die de netbeheerder doet betalen alle gebruikers van het energienet. Wij allemaal dus. Stedin onderzoekt daarom goed waar geld nodig is. Dit geldt voor grote projecten, zoals zonneweides of projecten met meer windmolens.

Stedin investeert in het elektriciteitsnetwerk voor zonnepanelen op daken. Consumenten met zonnepanelen vallen niet onder de RES. Voor deze zonnepanelen breidt Stedin het elektriciteitsnet sowieso gestaag uit. Stedin meldt dat op dit moment geen problemen zijn met terugleveren van energie door zonnepanelen van consumenten in De Ronde Venen.

De gemeente onderzocht welke gebieden geschikt zijn voor zonnevelden en windmolens. Deze gebieden heten ‘zoekgebieden’. Het college heeft op 18 maart jl. het voorstel voor zoekgebieden aan de gemeenteraad voorgelegd. Deze bespreekt het  eerst tijdens de politieke commissie op 9 juni a.s, en daarna in de raadsvergadering op 30 juni a.s.

In de beleidsnota staat alle informatie over hoe het college tot een voorstel voor de raad is gekomen. De beleidsnota staat op www.derondevenen.nl/zoekgebieden

Locaties waar zonnevelden en windmolens komen zijn er nog niet. Daar kijkt de gemeente samen met inwoners naar tijdens het gebiedsproces. Onder leiding van een gebiedscoördinator worden de zoekgebieden één voor één opengesteld. Samen met bewoners, omwonenden, grondeigenaren en -gebruikers en andere belanghebbenden kijkt de gebiedscoördinator hoe zonnevelden en windmolens het beste in het landschap passen. Ook wordt gekeken naar de inpasbaarheid op het elektriciteitsnet van Stedin. Dit alles legt de gemeente vast in de (ruimtelijke) voorwaarden voor dat gebied.

Daarna kiest de gemeente via een aanbesteding ontwikkelaars. Die moeten zich houden aan de opgestelde voorwaarden.

Meer informatie over duurzaamheid en De Ronde Venen is te vinden op www.duurzaamderondevenen.nl. Via www.derondevenen.nl/duurzaam kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de nieuwsbrief.AbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisduurzaamheidelektricteitsnetenergietransitiegebiedscoordinatorgemeente de ronde veneninvesterenregionale energie strategie u16rtv ronde venenstedintoekomstbestendigzoekgebieden windmolens zonnevelden


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×