Cda-zwartboek onveilige verkeerssituaties naar wethouder

De Ronde Venen – Vorige week overhandigde CDA-raadslid Coos Brouwer een zwartboek met gevaarlijke verkeerssituaties aan wethouder Alberta Schuurs (VVD). 

In het begin van de zomer organiseerde het CDA een online-bijeenkomst met inwoners over de verkeersveiligheid in hun buurt. Uiteindelijk ontving het CDA meer dan 60 reacties van inwoners over onveilige verkeerssituaties in hun omgeving. Omdat de gemeente eerdaags aan de slag gaat met een nieuw verkeersplan heeft het CDA alle reacties gebundeld in een zwartboek.

“Met deze input kan er een goede stap gezet worden om onze gemeente veiliger te maken voor o.a. fietsers en wandelaars,” aldus Brouwer. Het CDA-raadslid heeft de afgelopen jaren regelmatig onveilige verkeerssituaties onder de aandacht van de wethouder gebracht. Daarbij kwam hij tot de ontdekking dat de werkwijze voor het maken van een beleidsplan eigenlijk op een andere manier zou moeten. Brouwer: “ Eerst zou men een goede inventarisatie moeten maken, samen met onze inwoners, van alle onveilige verkeerssituaties en dan kun je heel goed een prioriteitenlijst samenstellen, zodat de gevaarlijkste situaties eerst aangepakt kunnen worden.

Bij het uitreiken van het zwartboek bleek dat wethouder Schuurs wel wat voelt voor deze aanpak. Nu worden er veel te veel onveilige situaties ad-hoc opgepakt omdat of raadsleden of inwoners deze onder de aandacht van de gemeente brengen. Er moet meer structuur in komen. Mede op voorstel van  Brouwer zal deze aanpak deel uit maken van het nieuw te ontwikkelen beleidsplan.

Nog voor de verkiezingen zal wethouder Schuurs de raad informeren over de nieuwe aanpak voor het beleidsplan. Brouwer geeft als voorschot dat er dan gedacht moet worden aan hoe de inrichting van de weg een risico van ongevallen met zich meebrengt. Staan er paaltjes op het fietspad? Is een fietspad te smal? Is het 30-km/u-gebied goed ingericht? Het is zelfs zo dat de provincie Utrecht een subsidiepotje heeft als de aanpak op basis van risico-gestuurde analyses gebeurd.

Brouwer heeft goede hoop dat werken met deze risicoanalyses werkt, want veel inwoners zijn gefrustreerd over dat het in sommige situaties jaren duurt voordat er iets gedaan wordt om onveiligheid aan te pakken. Een voorbeeld hiervan is de Rijksstraatweg in Baambrugge. Daarover liggen talloze rapporten en zijn er al even zovele overleggen geweest, maar er is tot nu toe niets veranderd.

De Baambrugse Zuwe in Vinkeveen is opnieuw geasfalteerd, daar zijn de drempels verwijderd maar zijn de oude zwarte palen blijven staan. En zo zijn er  nog steeds enkele grote verkeersdossiers waar het college van B&W schijnbaar mee worstelt, zoals bijvoorbeeld de Industrieweg en de Dukaton in Mijdrecht.

Brouwer hoopt dat ook deze zaken de komende raadsperiode aangepakt zullen gaan worden, zodat het fietsen en wandelen in De Ronde Venen veiliger wordt.

Op de foto: CDA-raadslid Coos Brouwer (links) overhandigt het zwartboek aan wethouder Alberta SchuursAbcoudeBaambruggeGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisbaambrugse zuwe vinkeveenbeleidsplan wegencda ronde venencoos brouwerdukaton mijdrechtgemeente de ronde venenindustrieweg mijdrechtmobiliteitonveilige verkeerssituatiesrijksstraatweg baambruggerisicoanalysertv ronde venenveiligheidverkeersveiligheidwethouder alberta schuurszwartboek gevaarlijke verkeerssituaties


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×