Seniorenpartij stelt vragen over geluidsoverlast dukaton

Mijdrecht – De Seniorenpartij De Ronde Venen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de geluidsoverlast van de Dukaton in Mijdrecht.

De bewoners van de Agaat met de achtertuin gelegen aan de Dukaton hebben met een open brief opnieuw aandacht gevraagd voor de al vele jaren durende geluidsoverlast van het wegverkeer. Zoals blijkt uit de door de gemeente aangeleverde geluidskaart (8 maart 2022) is ondanks de grenswaarde van 48 dB de geluidsbelasting op de gevels voor een aantal woningen 51-59 dB, en voor een aantal woningen 60-64 dB.

Met het al eerder aangedragen argument dat de oorzaak onder andere te wijten is aan de autonome groei van het wegverkeer gaf het college alleen een mogelijke oorzaak aan, maar geen oplossing om deze overlast zover te verminderen dat deze binnen de maximaal wettelijke normen wordt gebracht. Ook het instellen van een maximale snelheid van 30 km/h ter plaatse geeft niet voldoende vermindering van de geluidsbelasting.

Ondanks de maximaal toegestane aftrek in het kader van de Wet geluidhinder op de geluidberekening van 5dB en de geluidvermindering door het aanbrengen van een nieuw asfaltmengsel in de toekomst blijkt dat de geluidsbelasting op de gevels nog steeds de maximale waarden voor een aantal woningen overschrijdt.

Daarnaast blijkt dat het eerder ingestelde verbod voor het inrijden van vrachtwagens op het betreffende wegvak genegeerd te worden door deze gebruikers. Dit komt mede door het gebrek aan handhaving.

Jan Geijtenbeek van de Seniorenpartij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over deze problematiek. Zo wil hij weten of het college de mogelijkheden heeft onderzocht om een geluidwerende voorziening in de berm of aan de gevels van de betreffende woningen aan te brengen, zodat de overlast binnen de geluidsnormen van de Wet Geluidhinder komt te liggen. Voorts vraagt hij of het college de mogelijkheden heeft onderzocht om hiervoor gebruik te maken van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai. Ook vraagt hij wanneer en hoe het inrijverbod voor vrachtverkeer gehandhaafd gaat worden. Tenslotte wil hij van het college weten of het in overleg gaat met de bewoners om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen.

Op de foto: kruising Dukaton/DiamantEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsde ronde venengemeente de ronde venenjan geijtenbeekMijdrechtmobiliteitrtvronde venenschriftelijke vragen aan college b wseniorenpartij de ronde venen


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×