Koninklijke onderscheiding argon-voorzitter ton goedemoed

Mijdrecht – Ton Goedemoed uit Wilnis is donderdag 25 mei benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet op het gebied van natuurbehoud en natuureducatie en voor zijn vrijwilligerswerk bij sportvereniging Argon. De koninklijke onderscheiding werd donderdag aan hem uitgereikt door burgemeester Divendal, tijdens de Algemene Ledenvergadering van Argon waar Ton afscheid nam als voorzitter.

Goedemoed was in 1973 samen met zijn vrouw een van de eerste bewoners van de Watertuin in Wilnis. Omdat de aanleg bepaald niet van een leien dakje verliep, werd een bewonerscommissie in het leven geroepen waarvan Ton voorzitter werd. In die rol zorgde hij er samen met de andere commissieleden voor dat alle 70 arken in de Watertuin conform bestek werden opgeleverd.

Van 1980 tot 2015 was Ton voorzitter van de commissie Leefbaarheid Watertuin, waarvan de belangrijkste doelstelling was de inrichting van natuurgebied De Bovenlanden. Dat betekende dat de weilanden rondom de Watertuin ‘natte natuur’ werden. Hiervoor moesten weilanden worden afgegraven en moest het waterpeil verhoogd. Als voorzitter van de commissie Leefbaarheid voerde Ton vele gesprekken met onder andere provincie, Natuurmonumenten en gemeente om de belangen van de bewoners te behartigen.

In 2008/2009 volgde de Ton de opleiding tot Natuurgids bij het IVN. Daarbij liet hij zich kennen als een enthousiast natuurliefhebber en verteller. Vooral de natuur dichtbij huis heeft zijn warme belangstelling. Na afloop van de gidsencursus hield hij zich bezig met het beschermen van uilen door het beheer van nestkasten en het geven van voorlichting.

In 2011 trad hij aan als voorzitter van S.V. Argon, de grootste sportvereniging van De Ronde Venen met circa 1.200 leden. Ton trad toe op het moment dat Argon financieel moeilijke tijden beleefde. Dankzij zijn inzet is de vereniging in rustiger vaarwater beland. Als voorzitter is hij aanspreekpunt voor diverse commissies en vertegenwoordigt hij de club richting externe partijen zoals gemeente en KNVB. Indien nodig is hij ook niet te beroerd de verfkwast te pakken en de onderhoudsploeg te helpen. 

Donderdag 25 mei jl. nam Ton Goedemoed afscheid als voorzitter van Argon. Zijn afscheid werd opgeluisterd met de uitreiking van de koninklijke onderscheiding.

Op de foto: Ton Goedemoed (links) en burgemeester Maarten Divendal (rechts)MijdrechtNieuwsSportde ronde venengemeente de ronde venenivn natuurgidskoninklijke onderscheidingrtv ronde venenSportsv argon mijdrechtton goedemoedvoetbal


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×