Informateur adviseert vorming coalitie rvb, vvd en d66

De Ronde Venen – Informateur Miriam Barendse heeft op 28 maart jl. rapport uitgebracht over haar verkenning naar de mogelijkheden van de vorming van een nieuw college van B&W van De Ronde Venen.

In dat rapport adviseert zij Ronde Venen Belang (RVB), VVD en D66 met elkaar in gesprek te gaan om te komen tot een nieuwe coalitie, in de vorm van een duurzaam en bestendig collegiaal bestuur bestaande uit vier (fulltime) wethouders, twee van RVB, één van VVD en één van D66. Dit is, zo schrijft zij in haar rapport, in de gesprekken die zij heeft gevoerd met de partijen in de gemeenteraad, de meest genoemde bestendige variant. Deze coalitie heeft 16 zetels in de gemeenteraad.

Als deze coalitie tot stand komt, is het de eerste maal in de historie van De Ronde Venen dat het CDA geen deel uitmaakt van het college van B&W.

Mocht RVB er niet uitkomen met VVD en D66, dan adviseert Barendse RVB te onderzoeken of het tot een collegiaal bestuur kan komen met vier wethouders, drie van RVB en één van CDA. Deze coalitie heeft 15 zetels in de gemeenteraad. Overigens ziet Barendse dat bij deze laatste combinatie verschillen van inzicht bestaan bij zaken als “bestuurscultuur”, stabiliteit en vernieuwing.

Nadat zij met instemming van de ‘nieuwe’ gemeenteraad was benoemd tot informateur, heeft zij gesprekken gevoerd met alle partijen in die nieuwe gemeenteraad. Haar opdracht luidde te onderzoeken welke mogelijkheden er worden gezien voor de vorming van een duurzame meerderheidscoalitie, waarvan in ieder geval RVB deel van uitmaakt. Zij constateert dat op inhoud geen grote verschillen bestaan tussen de verschillende partijen. Grote thema’s zijn op voorhand bespreekbaar op inhoud dan wel prioritering.

Tijdens die gesprekken bleek haar ook dat alle partijen de bestuurscultuur verder willen verbeteren, zoals het vormgeven van “collegiaal bestuur”. Kernwoorden hierbij zijn: gezamenlijk verantwoordelijk, elkaar helpen, succes gunnen en succes delen. Dit betreft óók de houding van het college van B&W ten opzichte van de gemeenteraad. Kernwoorden hierbij zijn: de inhoud staat centraal, een goed idee verdient een eerlijke kans, goede omgangsvormen, goed informeren, elkaar niet verrassen, plezier hebben en trots zijn op behaalde resultaten voor de inwoners. 

Barendse adviseert in het te vormen coalitieprogramma aandacht te besteden aan de gewenste bestuurscultuur. Niet alleen in woorden, maar ook aan de concretisering van het daarbij gewenste gedrag.

In haar rapport beschrijft Barendse een aantal risico’s. Omdat in de nieuwe gemeenteraad veel nieuwe raadsleden komen te zitten, adviseert zij onder andere goede overdrachtsdossiers in te richten en te investeren in inwerkprogramma’s.

Verder wijst zij erop dat  verschillende politieke partijen veel beloofd hebben tijdens de verkiezingscampagne, maar dat de financiële polsstok van de gemeente echter niet lang is. Zij vindt het dan ook van belang de inwoners een duidelijke, eerlijke en heldere boodschap te geven bij de start van het nieuwe college. De financiële situatie van de gemeente staat onder grote druk, en het is onvermijdelijk dat in de nabije toekomst moeilijke beslissingen moeten worden genomen.

Het rapport van de informateur zal vanavond worden besproken in de speciale gemeenteraadsvergadering waarin de nieuwe gemeenteraad zal worden geïnstalleerd. AbcoudeBaambruggeCultuurEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsSportVinkeveenWaverveenWilnisadviesbestuurbestuurscultuurcoalitiegemeente de ronde venengemeenteraadinformateurmiriam barendsertv ronde venenrvb vvd d66

Meer in dossier advies

Meer in dossier advies


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×