Gemeente start groot onderzoek naar lood in tuinen

De Ronde Venen – Gemeente De Ronde Venen start een groot onderzoek naar lood in tuinen in gebieden waar het loodgehalte groot is. De bodem in De Ronde Venen bevat op sommige plekken hoge gehalten lood. Dit komt omdat men vroeger de laaggelegen veengronden in dit gebied ophoogde met een mengsel van bagger, stalmest, stadsvuil en zand, het  zogeheten toemaakdek.

De komende 3 jaar onderzoekt projectbureau Diffuus Lood De Ronde Venen – een samenwerking tussen gemeente De Ronde Venen en de provincie Utrecht – tuinen in gebieden waar verhoogde gehalten lood in de bodem verwacht worden. Ook neemt het projectbureau maatregelen in tuinen waar de loodgehalten te hoog zijn. De provincie ontving hiervoor een eenmalige subsidie van de Rijksoverheid. Tuineigenaren in aandachtsgebieden ontvangen een brief over deze aanpak.

Wethouder Cees van Uden: “Het is belangrijk dat kinderen spelen in een veilige tuin. Daarom starten wij dit onderzoek. Eerder hebben we al speeltuinen en moestuinen in De Ronde Venen aangepakt. Nu gaan we aan de slag in particuliere tuinen. Als wij te hoge gehalten lood in een tuin meten, dan nemen wij in nauw overleg met de eigenaren/bewoners maatregelen. We verwachten dat dit nodig is bij ongeveer 1 op de 20 tuinen.”

Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid van jonge kinderen. Kinderen die buitenspelen kunnen lood binnenkrijgen als ze bijvoorbeeld hun vieze vingers in hun mond steken. Dit kan invloed hebben op de gezondheid, met name bij kinderen van 0 tot 6 jaar. Dat komt doordat lood effect heeft op de hersenen en die zijn bij jonge kinderen nog volop in ontwikkeling. De openbare speeltuinen in de gemeente zijn al onderzocht en veilig bevonden.

Eigenaren van tuinen waar mogelijk lood in de bodem aanwezig is ontvangen een uitnodiging. Deze uitnodigingen worden gespreid verstuurd en uiterlijk eind mei aan de inwoners verzonden. Alle particuliere eigenaren van tuinen in het gebied met mogelijk verhoogde loodgehalten kunnen gratis deelnemen aan dit onderzoek. De gemeente en de provincie ontvingen hiervoor een subsidie van de Rijksoverheid. Het gaat hierbij vooral om woningen in het buitengebied van De Ronde Venen. Veel woonwijken in de gemeente zijn al opgehoogd, waardoor verhoogde loodgehalten niet meer voorkomen aan het oppervlak.

Tijdens het onderzoek boren medewerkers van een adviesbureau 10 gaten van ongeveer 7 cm doorsnede en 30 cm diep. De opgeboorde grond wordt onderzocht. Planten, struiken en bomen blijven heel. De medewerkers vullen achteraf de boorgaten. Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

Wanneer in een tuin te hoge gehalten lood aanwezig zijn, neemt het projectbureau maatregelen, die erop gericht zijn blootstelling van jonge kinderen aan lood in de bodem tegen te gaan. Afhankelijk van de tuin en de inrichting daarvan zijn diverse maatregelen mogelijk. Denk aan ophogen, het aanbrengen van een grasmat of het plaatsen van een hek. Inwoners bepalen zelf wat er in hun tuin gebeurt. Het adviesbureau bespreekt de mogelijkheden altijd met de eigenaren van de tuinen.

Het is niet zeker dat er in de tuinen veel lood in de bodem zit. De tuinen die het projectbureau onderzoekt liggen in een aandachtsgebied voor lood in de bodem. In dit gebied kan meer dan gemiddeld veel lood in de bodem aanwezig zijn, maar dit hoeft niet. In 2020 hield de gemeente al een onderzoek naar lood in de bodem bij 123 tuinen. Toen werd bij 4 tuinen hogere gehalten lood gevonden. Hier neemt de gemeente momenteel maatregelen. In 2 tuinen zijn deze maatregelen nu uitgevoerd en is in delen van de tuin een leeflaag met schone grond aangebracht.

Benieuwd naar welke gebieden een kans op hogere loodconcentraties in de bodem hebben? Ga op www.odru.nl naar het Geoportaal en vul het gewenste adres in. Klik op kaartlagen toevoegen en kies voor de ‘loodverwachtingskaart’. Ook staat hier een korte handleiding van het Geoportaal.

Op maandag 13 juni a.s. is er van 13 juni van 19:30 tot 2:.30 uur een online informatieavond. Tijdens deze avond vertellen medewerkers van het projectbureau Diffuus Lood De Ronde Venen meer over het bodemonderzoek en wat er tijdens dit onderzoek precies in de tuin gebeurt, maar ook wat de eventuele vervolgstappen zijn als er verhoogde loodgehalten in de tuin worden aangetroffen. Ook is er ruimte om vragen te stellen. Aanmelden kan via www.derondevenen.nl/lood-informatieavond.

Ga bij twijfels of vragen over het onderzoek naar www.diffuuslooddrv.nl. Hier staan de meest gestelde vragen met antwoorden. Ook kunnen inwoners zich op deze website direct aanmelden voor het gratis bodemonderzoek.

Voor vragen over gezondheidsrisico’s kunnen inwoners terecht op www.ggdleefomgeving.nl/schadelijke-stoffen/lood.

Toch een andere vraag? Dan kunnen inwoners een e-mail sturen naar info@diffuuslooddrv.nl, of bellen naar (0297) 29 16 40.AbcoudeBaambruggeGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisbodemonderzoekdiffuus lood de ronde venengemeente de ronde venengeoportaalggd regio utrechtlbuitengebiedenloodlood in bodemlood in tuinenmilieuodruomgevingsdienst regio utrechtonline informatieavondprovincie utrechtrtv ronde venentoemaakdekwethouder cees van udenzorg


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×