Uitstoot stikstof in provincie moet 45% dalen

Regio – Het Rijk heeft vrijdag 10 juni jl. de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) naar buiten gebracht, met daarin de plannen om de stikstofuitstoot in Nederland te verlagen. De provincie Utrecht onderschrijft de noodzaak de uitstoot van stikstof drastisch te verminderen en de natuur te herstellen. Het provinciebestuur realiseert zich dat de boodschap bij veel agrariërs hard is aangekomen en wil samen met hen werken aan een duurzame toekomst voor het landelijk gebied.

De uitstoot van stikstof in Nederland is te hoog en daar heeft de natuur de afgelopen decennia flink onder geleden; de biodiversiteit is afgenomen en de natuur is verarmd. Om de kwaliteit van de natuurgebieden te herstellen, moet de stikstofuitstoot drastisch omlaag. Op dit moment voldoet slechts 24% van de stikstofgevoelige natuur aan de norm, dat moet 74% worden. Dat is ook nodig om weer houdbare vergunningen te kunnen verlenen en de ambities voor economische bedrijvigheid en woningbouw te kunnen realiseren.

Mirjam Sterk, gedeputeerde van de provincie Utrecht: “De brief biedt duidelijkheid over welke doelen het vertrekpunt vormen voor de plannen die in de gebieden moeten worden gemaakt. Maar we weten nu ook dat de doelstelling van 46% hoger is dan we hadden verwacht. Er ligt dus een grote en ingrijpende opgave voor onze provincie. Het staat buiten kijf dat de uitstoot omlaag moet. De afgelopen jaren is hier door de provincie, samen met de partners, al hard aan gewerkt. Dat vormt een goede basis om verder te gaan.”

De provincie zal nu eerst uit moeten zoeken wat de richtinggevende doelen van de minister gaan betekenen voor de gebiedsprocessen. “De opgave is complex. We hebben tijd nodig om deze te analyseren en voor het intensieve proces dat we ingaan met de agrariërs in onze regio. Want achter elk boerenbedrijf gaat een ondernemer, en vaak ook een gezin, schuil. Het is belangrijk om dit proces zorgvuldig te doen, boeren duidelijkheid te bieden en hen zo goed mogelijk te ondersteunen in deze onzekere tijd.”, aldus Sterk.

Volgens het provinciebestuur roept de brief nog wel een aantal vragen op, met name over de positie van Natuur Netwerk Nederland en het al dan niet meenemen van deze gebieden in de reductiedoelen. De provincie hoopt zo snel mogelijk inzicht te krijgen in de instrumenten en maatregelen waarmee de stikstofreductie bereikt moet worden en gaat nu, samen met alle partijen in de regio die kunnen bijdragen aan de stikstofreductie, aan de slag met de gebiedsplannen. Deze moeten voor 1 juli 2023 af zijn.AbcoudeBaambruggeCultuurEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisagrarische sectorgebiedsplannengedeputeerde mirjam sterkgemeente de ronde venennationaal programma landelijk gebiednatuur netwerk nederlandprovincie utrechtreductiedoelenrijkrtv ronde venenstikstofreductiestikstofuitstootuitstoot 45% lagerwoningbouwwoningnood

Meer in dossier agrarische sector

Meer in dossier agrarische sector


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×