Maatregel gemeente utrecht heeft ook gevolgen voor regio

Regio – Vanaf 1 augustus a.s. gaan zes weken lang de meeste vrijkomende sociale huurwoningen in de gemeente Utrecht naar statushouders. Hierdoor komen in deze periode bijna geen woningen vrij voor andere woningzoekenden. Alleen voor woningzoekenden met nood blijven woningen beschikbaar. 

De maatregel heeft ook gevolgen voor woningzoekenden die staan ingeschreven bij Woningnet regio Utrecht, want het aanbod uit de gemeente Utrecht valt in die periode weg. Dus mensen uit bijvoorbeeld De Ronde Venen die een sociale huurwoning zoeken in de gemeente Utrecht moeten zes weken langer wachten.

Op 17 juni jl. heeft het Rijk het gebrek aan doorstroming in de asielketen uitgeroepen tot nationale crisis. De gemeente Utrecht zet, naar eigen zeggen, samen met de Utrechtse woningcorporaties nu een stap vooruit om ervoor te zorgen dat deze groep statushouders zich snel in Utrecht kan vestigen. Bovendien biedt de gemeente Utrechtse woningzoekenden perspectief op een woning door samen met Rijk, provincie, regiogemeenten en corporaties volop in te zetten op flexwonen. De ambitie is om 1.000 tijdelijke woningen te realiseren in 2023, en 1.000 tot 1.500 in 2024 en dit aantal nogmaals in 2025 te realiseren op meerdere locaties.

Na de zes weken, vanaf 12 september a.s., worden sociale huurwoningen weer verdeeld volgens de gebruikelijke afspraak van 70% voor reguliere woningzoekenden en 30% voor bijzondere- of kwetsbare doelgroepen, waaronder statushouders. De gemeente werkt hieraan samen met corporaties, COA en Vluchtelingenwerk.AbcoudeBaambruggeGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilniscentraal orgaan opvang asielzoekerscoadoorstroming asielketenflexwonengemeente de ronde venengemeente utrechtgevolgen regionationale crisisrtv ronde venensociale huurwoningenvluchtelingenwerkvoorrang statushouders toewijzing woningenwoningnet regio utrechtwoningnood


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×