Geen monumentenstatus voor de graaf van somsstraat: "de onderbouwing deugt niet"

Het huizenblokje aan de Graaf van Solmsstraat wordt geen gemeentelijke monument. Dat is de beslissing van de gemeente naar aanleiding van het verzoek van drie historische verenigingen. Stichting het Cuypergenootschap wil bezwaar indienen.

Als voornaamste reden noemt de gemeente de slechte staat van onderhoud van de panden en de kosten die herstel met zich meebrengt: “Dit is vrijwel niet te realiseren zonder verlies te maken. Vanwege de zeer slechte onderhoudsstaat is er al in 2006 een sloopvergunning voor de panden afgegeven. Sindsdien is de situatie niet verbeterd en zijn er gesprekken over- en worden er plannen gemaakt voor nieuwbouw op deze locatie.”

De vereniging De Proosdijlanden is erg teleurgesteld met het nieuws. “We vinden het natuurlijk vreselijk”, reageert bestuurslid Wiesje Dijkxhoorn. “En ik denk met ons een heleboel anderen.”

De lokale historisch vereniging was één van de drie ondertekenaars van de monumentenaanvraag. Dijkxhoorn vindt dat de straat een belangrijke rol speelt in het dorpsgezicht van Mijdrecht. “Het is erg jammer. Deze huizen waren echt monumentwaardig. Steeds meer mooie oude huizen verdwijnen. Er blijft zo langzamerhand niet veel over.”

Nietszeggend briefje

Ook Norman Vervat van de Cuypersvereniging heeft het nieuws “met verbazing ontvangen”. Als indiener van de monumentenaanvraag vindt hij het antwoord van de gemeente niet toereikend. “Het is zo’n nietszeggend briefje. Het is duidelijk dat ze niet de erfgoedverordening hebben gevolgd.” Die verordening schrijft voor dat er advies moet worden ingewonnen bij de monumentencommissie. Dat advies moet een duidelijke rol krijgen in de afweging van het college.

Vervat: “We moeten officieel nog een besluit nemen, maar het is vrijwel zeker dat wij bezwaar gaan aantekenen.” Als de vereniging bezwaar aantekent moet een onafhankelijke adviescommissie oordelen of het college juist heeft gehandeld.

Ook de andere redenen van de gemeente vindt Vervat niet goed onderbouwd. “Als ze het kavel willen verdichten kunnen ze ook het stuk braakliggende grond naast de woningen gebruiken om extra te bouwen.” Op die manier kan het huizenblokje behouden blijven. Tenzij er plannen zijn voor echte hoogbouw. Vervat: “Maar ik neem aan dat men de dorpse schaal wel wil behouden?”

Dat restauratie te duur zou zijn kan Vervat begrijpen. Maar dan moet die reden wel onderbouwd worden, vindt hij. “We krijgen nu een heel algemeen verhaal zonder vergelijking van kosten. Het college heeft de vrijheid om een monument aan te wijzen of niet, maar de onderbouwing moet wel deugen. Die missen wij op dit moment.”

Reactie gemeente

De gemeente laat weten dat zij alle belangen meeweegt, niet alleen die van het behoud van erfgoed. De erfgoedverordening De Ronde Venen geldt sinds vorig jaar niet meer. Het college volgde in deze beslissing de Verordening Fysieke Leefomgeving.

De monumentencommissie werd hierbij niet om advies gevraagd. Daarover zegt de gemeente: “Een advies van de commissie wordt gevraagd als het college heeft besloten een pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dat is hier niet het geval.”CultuurGemeenteMijdrechtNieuwserfgoedgemeentelijke monumentengraaf van solmsstraatgraaf van solmsstraat mijdrechthistorische vereniging de proosdijlandenMijdrechtmonumentNorman Vervatwiesje dijkxhoorn


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×