Provincie onderzoekt snellere energietransitie

Regio – Provinciale Staten van Utrecht willen dat de provincie onderzoek doet naar het versnellen van de energietransitie. Dat staat in een aangenomen initiatiefvoorstel van Statenleden Dop van Ulzen en Vincent Janssen. Het onderzoek gaat over hoe de provincie met een miljoenenbedrag meer plannen voor minder CO2-uitstoot kan maken en ondersteunen. “Een initiatiefvoorstel is een prachtig middel om te laten merken dat wij dit als Provinciale Staten belangrijk vinden.”

De discussie over stoppen met fossiele brandstoffen, zoals olie en gas, en overstappen naar andere energiebronnen, zoals zon en wind, wordt in de provinciale politiek regelmatig gevoerd. “We zien dat het daarmee ongelooflijk lastig wordt om de energiedoelen te halen”, zegt Statenlid Dop van Ulzen, die het initiatiefvoorstel schreef. “Daar bovenop kregen we de oorlog in Oekraïne en de hoge energieprijzen. Met die belangen in het achterhoofd willen we dat er breder gedacht wordt over wat we kunnen doen om de energietransitie te versnellen.”

Uit het onderzoek moet naar voren komen welke opties er zijn om in de energietransitie te investeren. Van Ulzen: “Misschien zouden we een warmtebedrijf kunnen initiëren, moeten we een groot fonds maken voor innovaties of moeten we aandeelhouder worden van een netbeheerder. We willen goed onderzocht hebben op wat voor manier investeren kan en welke kosten en risico’s hieraan zitten.”

Het onderzoek moet tijdig klaar zijn zodat na de komende Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023 de Statenleden met de bevindingen besluiten kunnen nemen.AbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisco2 uitstootdop van ulzenenergiedoelenenergieransitiegemeente de ronde veneninitiatiefvoorstelinvesteren in energietransitieklimaatdoelenonderzoek versnellen energietransitieprovinciale staten utrechtprovincie utrechtrtv ronde venenvincent janssen


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×