Referendum over plannen gemeentehuis

De Ronde Venen – Het college van B&W heeft dinsdag 23 augustus jl. een startnotitie over de vernieuwing van het gemeentehuis vastgesteld en naar de gemeenteraad gestuurd. In die startnotitie worden twee scenario’s beschreven: renovatie van het gemeentehuis op de huidige plek of nieuwbouw van het gemeentehuis bij het zwembad in Mijdrecht.

Inwoners wordt in maart volgend jaar via een referendum gevraagd hun voorkeur uit te spreken. De gemeenteraad behandelt de startnotitie waarschijnlijk in haar vergadering van 6 oktober a.s.

Het gemeentehuis voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd en is niet toekomstbestendig. ,,Niets doen is geen optie, we moeten een knoop doorhakken’’, zegt wethouder Cees van Uden. ,,Aanpassingen zijn nodig om het gemeentehuis weer het kloppende hart van de gemeente te maken. Een plek voor ontmoeting, waar maatschappelijke organisaties samenwerken, waar we inwoners en ondernemers goed kunnen ontvangen en waar medewerkers een plek hebben die voldoet aan de eisen van deze tijd.’’

In de startnotitie worden de voor- en nadelen van de twee scenario’s kort beschreven. In scenario 1 wordt een nieuw gemeentehuis gebouwd op een kavel naast het parkeerterrein bij het zwembad in Mijdrecht. Het oude deel van het gemeentehuis (aan het Raadhuisplein) maakt in dat scenario plaats voor woningbouw. De begane grond van het nieuwe deel van het gemeentehuis (aan de Croonstadtlaan) blijft bestaan. De verdiepingen worden omgebouwd tot woningen. Ook kunnen eventueel twee extra bouwlagen worden toegevoegd.

Ook in scenario 2 gaat de oudbouw van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein tegen de vlakte. Daarvoor in de plaats komen woningen in 4 woonlagen. Op de begane grond is ruimte voor publieke of maatschappelijke functies, zoals de bibliotheek. Op het nieuwe deel van het gemeentehuis komen 2 extra verdiepingen. Deze worden gebruikt om de functies die nu nog in de oudbouw zijn ondergebracht (zoals de raadzaal) een nieuwe plek te geven.

Financieel ontlopen de twee scenario’s elkaar niet veel. Uit eerste berekeningen blijkt dat scenario 1 (nieuwbouw bij het zwembad) € 24 miljoen kost. De kosten van scenario 2 worden becijferd op € 22,4 miljoen.

Daar staat tegenover dat bij scenario 1 meer ruimte is voor woningbouw en er dus meer opbrengsten zijn.
Scenario 1 biedt de mogelijkheid ongeveer 70 woningen in het centrum van Mijdrecht te bouwen. Scenario 2 gaat uit van de bouw van ongeveer 35 woningen.

Wethouder Van Uden: ,,De bespreking van de startnotitie in de gemeenteraad is de eerste stap om tot een definitief besluit te komen. Graag horen we van de gemeenteraad of we deze twee scenario’s verder kunnen uitwerken. Als de twee scenario’s zijn uitgewerkt is het woord aan de inwoners. Zij kunnen op basis van de uitgewerkte scenario’s dan in het referendum aangeven welk scenario volgens hen het beste is.’’

Op de foto: Eerste impressies van de twee scenario’s. In scenario 1 verrijst een nieuw gemeentehuis bij het zwembad in Mijdrecht. In scenario 2 maakt de oudbouw van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein plaats voor woningen en komen er twee verdiepingen op het deel van het gemeentehuis aan de Croonstadtlaan.AbcoudeBaambruggeGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisbestuur en organisatiegemeente de ronde venennieuw gemeentehuis bij veenweidebadreferendumrenovatie huidig gemeentehuisrtv ronde venensloop oude gedeeletwee scenario'svernieuwing gemeentehuiswethouder cees van udenwoningbouw


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×