College wil eerlijker en eenvoudiger afvalbeleid

De Ronde Venen – Het college van B&W wil het afvalbeleid aanpassen om het eenvoudiger en eerlijker te maken voor inwoners. Doel hiervan is het scheiden van afval te stimuleren, het ophalen te vereenvoudigen en de kosten eerlijker te verdelen.

De belangrijkste voorgestelde wijziging is het niet invoeren van gedifferentieerde tarieven (Diftar). Dit betekent dat inwoners niet gaan betalen per leging of per kilo. De wijzigingen staan in een voorstel dat naar de gemeenteraad is gestuurd en dat waarschijnlijk op 6 oktober a.s. wordt behandeld.

Verantwoordelijk wethouder Maarten van der Greft spreekt liever niet over afvalbeleid, maar over grondstoffenbeleid: ,,We zien de dingen die we weggooien steeds minder als afval, en steeds meer als grondstof en als basis voor nieuwe producten. Daarom is het zo belangrijk dat inwoners goed afvalscheiden. Hoe beter dat gebeurt, hoe meer we kunnen hergebruiken en hoe lager de kosten worden. Dit willen we bereiken met een eenvoudig systeem op basis van belonen en niet op basis van straffen.’’

,,Qua afval scheiden zijn we op de goede weg”, zegt Van der Greft. ,,Als gemeente willen we een eenvoudig en eerlijk afvalbeleid dat werkt voor onze inwoners. Goed scheiden is daarbij van groot belang en inwoners kunnen dit zelf het best. Op het moment dat de mens ingehaald wordt door de techniek en nascheiding gunstiger wordt, onderzoeken we een overstap. We volgen dit als gemeente actief.’’

In 2020 besloot de gemeenteraad een systeem in te voeren waarbij inwoners per kilo restafval zouden gaan betalen, het zogenaamde Diftar. Het college wil daar, zoals in het coalitieakkoord ‘In het hart’ is afgesproken, van afzien. Daarvoor in de plaats krijgen de inwoners een keuze uit een grote (240 liter) of kleine (140 liter) container voor restafval. Voor het gebruik van een kleine container hoeft minder betaald te worden dan voor een grote container.

De afvalstoffenheffing wordt dan niet meer geheven op basis van een één- of meerpersoonshuishouden, maar op basis van of men een grote of kleine afvalbak heeft. Dit is wat het college betreft eerlijker. Op deze manier worden inwoners beloond als ze afval goed scheiden en zo min mogelijk restafval aanbieden.

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel krijgen inwoners tot volgend voorjaar de tijd om te besluiten of zij een grote- of kleine container voor restafval willen gebruiken. In 2024 zou de afvalstoffenheffing dan op de nieuwe wijze geheven kunnen worden.

Op de foto: Wethouder Maarten van der Greft (links): ,,Door het afvalbeleid te wijzigen maken we het eenvoudiger en eerlijker.’’AbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisafvalbeleidafvalstoffenheffingcoalitieakkoord in het hartdiftargemeente de ronde venengrondstoffenbeleidgrote containerinwoners belonenkleine containernascheidingronde venen belangrtv ronde venenscheiden van afvalwethouder maarten van der greft


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×