Referendum over gemeentehuis mijdrecht maakt de tongen los

“Ik zeg laten we maar een nieuwe nemen!” “Mij lijkt renoveren beter. Wat mankeert er eigenlijk aan?” Wie je ook spreekt op straat in De Ronde Venen, iedereen heeft er wel een mening over: het nieuwe gemeentehuis. In maart mogen de inwoners van die gemeente daarover stemmen door middel van een referendum. En het blijkt veel mensen behoorlijk bezig te houden. “Helemaal bouwen bij dat zwembad, dat lijkt me helemaal niks!”

De volksraadpleging die in maart, tegelijkertijd met de Provinciale Staten verkiezingen, wordt gehouden is een initiatief van Ronde Venen Belang. Die lokale partij won de verkiezingen en de belofte voor meer inwonersparticipatie werd opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord. In de gemeente wordt het mogelijk de mening van inwoners te peilen via een referendum. Het eerste referendum staat nu gepland: wat moet er gebeuren met het gemeentehuis?  

Het huidige gemeentehuis voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd, stelt het college. De brandveiligheid, duurzaamheid en de arbeidsomstandigheden zijn aan verbetering toe. “Er moet hoe dan ook wat gebeuren”, stelt wethouder Maarten van der Greft. De wethouder pleit met zijn partij Ronde Venen Belang al jaren voor een referendum. Hij wil inwoners meer betrekken bij politieke beslissingen. “Ze hebben nu de kans op mee te praten”, vertelt hij vanuit het gemeentehuis in Mijdrecht. “Je kan nu zélf laten zien wat je ervan vindt.”

‘Ik kies voor woningen’

Er is keuze uit twee opties: een nieuw gemeentehuis bouwen bij het zwembad, óf het oude gemeentehuis renoveren. Bij de eerste optie is er ruimte voor 70 nieuwe woningen in het centrum van Mijdrecht, bij de tweede optie zijn dat er 35. De prijskaartjes liggen dicht bij elkaar: nieuwbouw kost 24 miljoen, renovatie 22,4.

Op straat heeft iedereen wel een mening over de plannen. De extra woningen geven voor veel mensen de doorslag. “We hebben woningen nodig toch?” zegt een man op de fiets in Mijdrecht. “Ik heb een zoon van 33 en die krijgt geen kans op een woning hier. Dus ik kies voor woningen.” Ook in Abcoude wordt positief gereageerd op de kans voor meer nieuwe woningen. “Er is woningnood, waarom daar dan op bezuinigen?”

Twee zussen op het terras in Abcoude kozen eerst voor de optie ‘renoveren’. Want dan blijft het gemeentehuis in het centrum. Maar als ze horen over de extra woningen beginnen ze toch te twijfelen. Dan hebben ze een idee: “Het gemeentehuis renoveren, en dan op die andere plek extra woningen bouwen.”

Een roteind

De zussen hebben nóg een idee: “Laat hier een dependance komen voor oudere mensen. Die moeten nu helemaal naar Mijdrecht.” Dat Abcoudenaren niet langer in hun eigen dorp naar het gemeentehuis kunnen vinden ze een gebrek. “Vroeger was het gewoon hier!” Ze wijzen naar het oude gemeentehuis net over de brug in Abcoude.

Dat geluid klinkt op meer plekken in Abcoude. “We moeten nu naar Mijdrecht toe”, vertelt een man op een bankje. “Voor een hoop mensen is dat problematisch: vooral voor ouderen.” Een oudere vrouw met een rollator kan dat bevestigen. “Het is een roteind.”

Optie 3, 4, 5

De mensen op straat lopen over van ideeën. Een ijs-etende man uit Mijdrecht lijkt het een goed idee het gemeentehuis naar het zwembad te verplaatsen. “Máár, dan moet hier wel een dependance komen voor de trouwerijen. Dat is toch prachtig op dit plein?”

Een suggestie of een extra optie, is daar ruimte voor in het referendum? “Je kan altijd inspreken bij de gemeenteraad”, legt wethouder Van der Greft uit. De twee opties worden eerst aan de gemeenteraad uitgelegd. Die kunnen er nog richting aan geven. Gaan zij akkoord, dan blijft het bij deze twee opties.”

Misschien hadden inwoners nog een optie 3, 4 of 5 gewild.. maar op het moment dat er geen referendum was geweest hadden ze helemaal niets te kiezen”, zegt Van der Greft. “Het zal niet voor iedereen even ideaal zijn, maar een referendum is wel dé manier om inwonerparticipatie naar een hoger niveau te tillen.”

Raadgevend referendum

Van der Greft is in elk geval blij om te horen dat er zoveel animo is om mee te denken. “Fijn om te horen dat het onderwerp leeft onder onze inwoners.” Dat het leeft is duidelijk. De meningen zijn verdeeld, maar dát er om hun mening gevraagd wordt, daar zijn de inwoners blij mee. “Dit zorgt voor meer democratie”, zegt een jonge man uit Mijdrecht. “Laat iedereen z’n stem maar uitbrengen”, zegt een Abcoudenaar. Hij gaat in elk geval stemmen volgend jaar.

Het referendum is een raadgevend referendum, dus uiteindelijk ligt de beslissing bij de gemeenteraad. Tijdens de vergadering van 6 oktober worden de twee opties aan de gemeenteraad voorgedragen. Op 15 maart, tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap.AbcoudeBaambruggeGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisabcoudegemeentehuisgemeenteraadinwonersparticipatielokaal referendumMijdrechtnieuw gemeentehuisreferendumveenweidebad mijdrecht


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×