Burgemeester divendal in nieuwjaarstoespraak: 'sta open voor compromis'

In zijn nieuwjaarstoesprak sprak burgemeester Maarten Divendal alle ruim 45.000 duizend inwoners van De Ronde Venen toe. Van de alleroudste (108 jaar), tot de allerjongste nieuwe inwoner (0) die op nieuwjaarsdag geboren werd.

Hij benadrukte meerdere keren dat het lastig is om als gemeente iedereen tevreden te houden: “Niet omdat we niet serieus en zorgvuldig zijn, maar omdat een besluit of nieuw beleid waar de √©ne persoon vrolijk of gelukkig van wordt, bij de ander juist tot minder positieve reacties en gevoelens kan leiden.” Zo had hij het over compromissen die ook dit jaar langs zullen komen.

Verschillende belangen

Als voorbeeld noemde hij het bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen. Al jarenlang wordt daar over gepraat. De vele betrokken partijen hebben verschillende belangen en lijken het keer op keer niet eens te worden. De burgemeester roept zowel de recreant als de natuurliefhebber op open te staan voor een compromis.

Divendal: “Ik hoop oprecht dat iedereen zich ervan bewust is, dat het Plassengebied voor meerdere mensen verschillende doelen dient. Voor de ondernemer, de recreant en de natuurliefhebber. Met dat besef kan je vrolijk en gelukkig worden van het plan, ook wanneer het niet volledig aan al jouw vragen en wensen tegemoetkomt.” 

Ook benoemde hij de thema’s die ook dit jaar weer terug zullen komen: woningbouw, verkeersveiligheid en de opvang van vluchtelingen. Dat laatste is een voorbeeld van een landelijk onderwerp dat lokaal geregeld moet worden. “We zijn ons bewust dat de gemeente onderdeel is van een groter geheel”, zegt de burgemeester. “Het is goed om te zien hoe de opvang in onze gemeente wel regelmatig logische vragen oproept, maar in de praktijk zonder grote problemen plaatsvindt.”

Veteranen

Na zijn toespraak en een gesprekje met de wethouders was er nog een speciaal onderdeel: het uitreiken van de Commander’s Coin aan twee veteranen. Divendal: “Op initiatief vanuit de gemeenteraad hebben we als gemeente de veteranen een podium gegeven om onze waardering uit te spreken voor hun werk bij uitzendingen of vredesmissies. Ongeveer 50 van hen zijn hier vanavond aanwezig.” 

Aan de oudste en de jongste van hen gaf hij deze speciale munt als blijk van waardering. “Heden ten dage symboliseert de coin de erkenning en waardering voor veteranen voor hun inzet en bijdrage aan vrede en veiligheid tijdens hun missie, waar ook ter wereld.”

De toespraak werd afgesloten met een optreden van de Piratenmeiden. Ook was er een kramenmarkt van de verschillende verenigingen uit De Ronde Venen. Met deze laatste woorden luidde de burgemeester het nieuwe jaar in: “Laat u meeslepen in hun enthousiasme voor alle prachtige maatschappelijke, culturele en sportieve activiteiten en festiviteiten het komende jaar.”AbcoudeBaambruggeGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisbestemmingsplanbestemmingsplan vinkeveense plassenburgemeestermaarten divendalnieuwjaarnieuwjaarstoespraaktoespraakveteranen


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×