Aanleg fietsrotonde start van veel wegwerkzaamheden

Mijdrecht – Op de kruising Ambachtsherensingel/Prinses Margrietlaan in Mijdrecht is begonnen met de aanleg van een fietsrotonde. Wethouder Anja Vijselaar (Mobiliteit) gaf het startsein voor de werkzaamheden door enkele tegels te lichten. Naast de aanleg van de fietsrotonde vinden de komende weken in Mijdrecht nog verschillende werkzaamheden aan omliggende wegen plaats.

De fietsrotonde op de kruising Ambachtsherensingel/Prinses Margrietlaan is de eerste in De Ronde Venen. Wethouder Vijselaar: ,,Deze kruising is fietsers en automobilisten al lange tijd een doorn in het oog. We willen met de fietsrotonde de verkeersveiligheid voor fietsers verbeteren en het fietsgebruik stimuleren. Dit houdt in dat er voor fietsers sprake is van een rotonde, terwijl er voor auto’s sprake is van een “gewoon” kruispunt. De fietsers hebben na aanleg voorrang op het overige verkeer. Ik besef dat dit wennen zal zijn voor de weggebruikers, maar ik ben ervan overtuigd dat we hiermee de verkeersveiligheid voor fietsers verbeteren.’’ De werkzaamheden duren tot en met 9 mei.

Aansluitend aan de aanleg van de fietsrotonde wordt het asfalt vervangen op de Ambachtsherensingel en op de Dokter van den Berglaan (Kerkvaartbrug) tussen de Prinses Margrietlaan en de Dukaton. Ook worden op dit deel 4 drempels aangebracht. Dit werk duurt tot en met 11 mei.

In de periode van 24 april tot en met 5 mei wordt het kruispunt Dokter van den Berglaan/Rozenobel opnieuw ingericht en wordt een verkeersplateau aangelegd.

Tot slot wordt in de periode van 15 mei tot en met 2 juni a.s. op diverse plaatsen het straatwerk aangepast op de Dr. J. van der Haarlaan. Ter hoogte van de Brunel komt een verkeersplateau. Tussen de nieuw gerealiseerde fietsrotonde en de Pimpernel wordt het asfalt vervangen.

Na de werkzaamheden maken de wegen Dr. J. van der Haarlaan (vanaf de Johan van Renessestraat), Prinses Margrietlaan, Ambachtsherensingel en Dr. Van den Berglaan onderdeel uit van een 30 km/h-zone met als doel de verkeersveiligheid en leefbaarheid van het gebied te vergroten.

Op de foto: Wethouder Anja Vijselaar gaf het startsein van de werkzaamheden door enkele tegels te lichten op de kruising Ambachtsherensingel/Prinses MargrietlaanEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsde ronde venendokter van den berglaan mijdrechtdr van der haarlaan mijdrechtdukaton mijdrechtfietsrotondegemeente de ronde venenkruising prinses margrietlaan ambachtsherensingelMijdrechtmobiliteitrtv ronde venenverkeersveiligheidwethouder anja vijselaar


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×