Staatsbosbeheer gastheer en aanspreekpunt bezoekers plassen

Met de start van het recreatieseizoen op de Vinkeveense Plassen zijn er steeds meer groene uniformen van Staatsbosbeheer en de logo’s op het bedrijfsmaterieel te zien. Dat komt doordat zij het beheer van de gebieden van het recreatieschap Stichtse Groenlanden vanaf januari 2023 overneemt. Voor toezicht en uitvoeringstaken en de samenwerking met ondernemers rond de Vinkeveense Plassen verandert er niets. Behalve dat de medewerkers van Staatsbosbeheer nu de gastheer en eerste aanspreekpunt zijn voor bezoekers aan de Vinkeveense Plassen. 

Wethouder toerisme en recreatie Maarten van der Greft: ,,Om de Vinkeveense Plassen aantrekkelijk te houden is het belangrijk dat het gebied goed toegankelijk is en onderhouden wordt. Staatsbosbeheer heeft veel ervaring met het beheren van natuur- en recreatiegebieden in Nederland. Het is goed dat Staatsbosbeheer zich hiervoor inzet en we blijven dit samen met inwoners en ondernemers verder ontwikkelen.”

Staatsbosbeheer voert de taken voor het recreatieschap uit
Staatsbosbeheer en het recreatieschap Stichtse Groenlanden tekenden een meerjarige samenwerkingsovereenkomst. Staatsbosbeheer voert de taken voor het recreatieschap uit, van beheer, exploitatie, vergunningaanvragen, tot toezicht en handhaving. Meer informatie over de terreinen, het organiseren van een evenement, meldpunt toezicht en contactgegevens staat op www.recreatieschapstichtsegroenlanden.nlGemeenteNieuwsVinkeveenWaverveenbestemmingsplan vinkeveense plassenstaatsbosbeheer


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×