Ontheffing voor bouwen op Vinkeveense Plassen

De provincie Utrecht verleent een ontheffing aan gemeente De Ronde Venen, zoals met de provincie ia afgesproken. In principe is het namelijk niet toegestaan om te bouwen in het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Nu de ontheffing is afgegeven kan de gemeente, binnen de afgesproken voorwaarden, in het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen bouw- en gebruiksmogelijkheden toekennen aan kavels.

Wethouder Huib Zevenhuizen: “De ontheffing van de provincie Utrecht markeert een belangrijke mijlpaal voor onze gemeente. Dit biedt ook de kans om op verantwoorde manier invulling te geven aan het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen. Dit plan willen we laten samengaan met het behoud en de versterking van ons natuurlijk erfgoed. Deze ontheffing zorgt ervoor dat mogelijkheden voor legakkereigenaren, recreatie en natuurbehoud hand in hand kunnen gaan.”

Met de ontheffing zet de gemeente samen met de provincie een belangrijke stap in de realisatie van het
bestemmingsplan Vinkeveense Plassen. Op dit moment behandelt de gemeente de ingediende zienswijzen (bezwaren). Daarna neemt de gemeenteraad waarschijnlijk in april 2024 een definitief besluit over het bestemmingsplan.AlgemeenDe Ronde VenenEconomieGemeenteNieuwsbestemmingsplan vinkeveense plasseninterim provinciale omgevingsverordeningnatuurlijk erfgoedprovincie utrecht


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×