Gemeenteraad stelt besluit centrumplan Vinkeveen uit

De Ronde Venen – Op donderdag 29 juni jl. heeft de gemeenteraad van De Ronde Venen op aangeven van de fractie Ronde Venen Belang, besloten de behandeling en vaststelling van het langverwachte Centrumplan Vinkeveen uit te stellen tot de volgende gemeenteraadsvergadering op 21 september a.s.

Ronde Venen Belang, de grootste fractie in de gemeenteraad, gaf aan dat het meer voorbereidingstijd nodig heeft om tot een zorgvuldig besluit te komen. Daarbij gaf de fractie aan het plan in principe te ondersteunen. Het verzoek om uitstel werd uiteindelijk in de raad aangenomen, waarbij 13 raadsleden voor stemden en 12 raadsleden tegen. 

Het Centrumplan Vinkeveen is een belangrijke ontwikkeling voor de gemeente en heeft tot doel het creëren van een levendig en aantrekkelijk centrum, waar woningbouw en verkeersveiligheid hand in hand gaan. Het plan is van groot belang voor de toekomstige groei en bloei van Vinkeveen.

Hoewel het uitstel van de behandeling en de vaststelling van het Centrumplan Vinkeveen nu enige vertraging oploopt, benadrukt de gemeenteraad het belang van een grondige evaluatie van- en discussie over het plan. Het uitstel biedt de raadsleden de gelegenheid alle aspecten van het plan te bestuderen en eventuele vragen of zorgen te bespreken. De gemeenteraad is vastbesloten een weloverwogen besluit te nemen dat in het belang is van de gemeenschap en van de toekomstige ontwikkeling van Vinkeveen.

In de gemeenteraadsvergadering van september gaat de gemeenteraad een definitief besluit nemen over het Centrumplan Vinkeveen. De gemeente waardeert het geduld en begrip van inwoners en belanghebbenden tijdens dit proces en houdt hen op de hoogte van verdere ontwikkelingen.CultuurEconomieGemeenteNieuwsVinkeveenWaverveenbestuurcentrumplan vinkeveende ronde venengemeente de ronde venenronde venen belangrtv ronde venenrvb


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×