Foto: Google maps

Constructiefouten dak VeenLanden College in Vinkeveen kost de gemeente € 118.000

Constructiefouten in het dak van het VeenLanden College(VLC) in Vinkeveen gaan de gemeente € 118.000 kosten. Dit blijkt uit een raadsvoorstel dat donderdag 14 september a.s. in de commissie besproken gaat worden. In het raadsvoorstel vraagt het college van B&W de gemeenteraad dit bedrag ter beschikking te stellen. Het gebouw van het VLC in Vinkeveen, gebouwd in 2004, is 19 jaar oud. Het is indertijd gebouwd door het inmiddels failliete bouwbedrijf Midreth Bouw uit Mijdrecht.

Volgens het college van B&W kampt de school al een aantal jaren met daklekkages en wateroverlast. Het dak is in de afgelopen jaren al meerdere malen hersteld, maar bij (hevige) regenval blijven de lekkages aanhouden. In opdracht van de school heeft een extern ingenieursbureau een onderzoek uitgevoerd. Het bureau heeft o.a. geconstateerd dat de opbouw van de dakbedekkingsconstructie niet juist is, en dat er andere fouten zijn gemaakt in de constructie van het dak, waardoor daklekkages optreden. Op basis van deze uitkomsten vraagt de school aan de gemeente een financiële bijdrage in de kosten van herstel. De gemeente is wettelijk verplicht te voorzien in voldoende kwaliteit van de onderwijshuisvesting. Het college is van mening dat de constructiefouten in het dak van het schoolgebouw in voldoende mate zijn aangetoond. De kosten van herstel van de constructiefouten komen voor rekening van de gemeente.

Een deel van de herstellingswerkzaamheden is al uitgevoerd. Om lesuitval te voorkomen heeft de school namelijk opdracht gegeven de meest ingrijpende herstelwerkzaamheden aan het dak reeds tijdens de afgelopen zomervakantie te laten uitvoeren. De totale kosten van het herstellen van de constructiefouten worden geraamd op ruim € 229.000 (incl. btw). Omdat een deel van die kosten betrekking heeft op onderhoudswerkzaamheden, waarvoor het VLC subsidie krijgt van het rijk, neemt het VLC een deel van de kosten tot een bedrag van € 110.000 voor eigen rekening. Er resteert dan nog een bedrag van zo’n € 118.000. Dit bedrag kan het VLC na afloop van de herstelwerkzaamheden bij de gemeente declareren.NieuwsRegioVinkeveen


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×