Omvangrijke werkzaamheden aan herenweg Vinkeveen

Vanaf 2 oktober gaat de gemeente De Ronde Venen beginnen met werkzaamheden aan de Herenweg in Vinkeveen. Deze weg vereist dringend onderhoud en krijgt ook een nieuwe inrichting. Voorafgaand aan de werkzaamheden is er gesproken met bewoners en ondernemers om draagvlak te creëren. Het aannemersbedrijf AW Onderhoud uit Mijdrecht is verantwoordelijk voor deze werkzaamheden.

Op de eerste plaats is de Herenweg toe aan onderhoud. De uitvoering is diverse keren uitgesteld, rekening houdend met mogelijke werkzaamheden in het kader van het Centrumplan Vinkeveen. De gemeente wil het onderhoud aan deze weg echter niet langer uitstellen. Ze wil voor de komende jaren een veilige situatie creëren, de doorstroming verbeteren en overlast zo veel mogelijk voorkomen.

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van het bestaande asfalt van de rijbaantussen de 5 en 10 cm diep en het vervangen door nieuw asfalt met een asfaltwapening voor extra sterkte.

De gemeente ziet het uitvoeren van onderhoud ook als mogelijkheid om de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer te verbeteren. De Herenweg wordt over de hele lengte 5,50 meter breed met fietssuggestiestroken van 1,5 meter breed. De snelheidslimiet wordt verlaagd naar 30 km/u. Er komen 9 nieuwe parkeerplaatsen waar er ruimte is, en op smalle plekken worden parkeerplaatsen verwijderd. Bovendien biedt de gemeente 20 nieuwe parkeerplaatsen aan op het terrein van de visboer. Naast de weg komen plantvakken met trottoirbanden, hekjes, en bloemrijke beplanting. Daarnaast zorgen nieuwe kolken straks voor een efficiëntere afvoer van regenwater.

Wethouder Vijselaar (Mobiliteit): “Om draagvlak te creëren, zijn er voorafgaand aan de werkzaamheden gesprekken gevoerd met bewoners en ondernemers. Uit deze gesprekken is geconcludeerd dat het merendeel van de bewoners en ondernemers instemt met de plannen van de gemeente. Het verplaatsen van parkeerplaatsen naar het terrein nabij de vishandel was hierin het belangrijkst.” Verder zijn naar aanleiding van de gesprekken enkele aanpassingen aan de plannen gedaan. Onderaan de streep komen er meer parkeerplaatsen bij dan dat er nu zijn. Ook komt er een parkeerregeling voor een aantal parkeerplaatsen nabij de kruising met de Baambrugse Zuwe. Tot slot wordt de huidige drempel verwijderd vanwege de trillingen die deze veroorzaakt.

Tijdens de werkzaamheden aan de weg tussen de N201 en de Baambrugse Zuwe zal er verkeersbegeleiding zijn, maar enige vertraging is onvermijdelijk. Gedurende het verwijderen van het oude asfalt en het aanbrengen van nieuw asfalt wordt de weg tijdelijk volledig afgesloten. De aannemer zal gedupeerden hierover later verdere details verstrekken. Uiteraard zijn de nooddiensten op de hoogte gebracht om ingeval van nood snel ter plaatse te kunnen zijn.NieuwsRegioVinkeveen


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×