Onderzoek nieuwbouw Julianaschool bij de Willisstee

Het huidige schoolgebouw van de protestants-christelijke basisschool Koningin Julianaschool aan de Stationsweg 7 in Wilnis is oud en wordt te klein. Zeker met de verwachte toename van het aantal leerlingen, die onder andere het woningbouwproject Maricken II met zich meebrengt. Uitbreiding van de school op de huidige locatie is niet mogelijk. Daarom onderzoeken het schoolbestuur en de gemeente de mogelijkheden van vervangende nieuwbouw op een andere locatie. Een mogelijkheid is om een nieuw schoolgebouw te realiseren bij het dorpshuis De Willisstee.

Daarom onderzoeken de gemeente en het schoolbestuur de mogelijkheid voor de realisatie van een toekomstbestendig gebouw met meerdere functies, zoals dorpshuis, school en kinderopvang. Naar verwachting is dit onderzoek begin 2024 afgerond. Het bestuur van de school is blij met het vooruitzicht op een nieuw schoolgebouw. Directeur-bestuurder, Rijk van Ommeren zegt: “Wij zijn erg verheugd met de nieuwe locatie in een groenrijke omgeving. De kinderen komen in een nieuwe, prachtige schoolomgeving met volop kansen voor samenwerking om het onderwijs nog beter te maken.”

Dorpshuis De Willisstee vereist aanzienlijk onderhoud en andere hoge kosten. Het verminderen van het energieverbruik is complex, en het gebouw is relatief groot in vergelijking met het gebruik. Daarom is er een sterke behoefte aan een nieuw, kleiner, efficiënter en toekomstgericht dorpshuis. Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Wilnis wordt momenteel gevormd door de gemeente. Binnenkort overlegt de gemeente met de huidige gebruikers, waaronder de Bibliotheek, om te zien hoe ze de ruimte kunnen delen.

Naast de Bibliotheek blijft de buurtkamer behouden. Het deel van de sporthal blijft zoals die is en wordt niet betrokken bij de herontwikkelingsplannen.NieuwsWilnis


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×