Foto: provincie Utrecht

Samenwerking met provincie bij verduurzaming woningen

Eenentwintig Utrechtse gemeenten, waaronder De Ronde Venen, en de provincie Utrecht zijn het Energie Diensten Centrum (EDC) gestart. Dit zal de gemeenten helpen om snellere en betere stappen te zetten voor het verduurzamen van hun woningvoorraad. Dankzij het EDC kunnen zij particuliere woningeigenaren in hun gemeente beter ondersteunen bij het verduurzamen. De samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en de gemeenten werd woensdag 7 februari ondertekend.

Gedeputeerde Huib van Essen: “Energie besparen, en dus het verduurzamen van woningen vermindert het verbruik van aardgas, zorgt voor een lagere energierekening en draagt bij aan de klimaataanpak. We zien dat het verduurzamen van de woningvoorraad een grote inspanning vraagt van de gemeenten. Om hen te ondersteunen hebben we het initiatief genomen voor dit Energie Diensten Centrum dat we nu gezamenlijk hebben opgericht. Gemeenten kunnen hiermee profiteren van elkaars expertise en kennis. Zo hoeft een gemeente bijvoorbeeld niet opnieuw het wiel uit te vinden als een andere gemeente al veel ervaring heeft met een bepaalde aanpak. Dat bespaart mankracht en geld. Op deze manier kunnen met een vergelijkbare investering meer woningen worden verduurzaamd.”

Dit Energie Diensten Centrum (EDC) is dé plek waar deelnemende gemeenten kennis, ervaring, data, tools en middelen kunnen delen. Denk bijvoorbeeld aan succesvolle aanpakken, geleerde lessen, rapporten en informatiemateriaal. Het EDC kan ook optreden als penvoerder bij gezamenlijke inkoop, subsidieaanvragen en het afsluiten van contracten met marktpartijen. Bijvoorbeeld marktpartijen die een lokale isolatieaanpak kunnen uitvoeren of die medewerkers beschikbaar stellen om gemeenten te ondersteunen. Ook het gezamenlijk inkopen van data, tools en (ICT-)systemen behoort tot de mogelijkheden. Lokale energie-initiatieven kunnen via de deelnemende gemeenten op termijn ook profiteren van het EDC.

Het eerste wapenfeit van het EDC is een aanbestedingstraject voor meerjarige collectieve ontzorging van huiseigenaren. Hieraan doen elf gemeenten, waaronder De Ronde Venen en de provincie mee. Zij nemen gezamenlijk één organisatie in de arm, die huiseigenaren de komende vier tot zes jaar helpt hun woningen te isoleren. De aanbesteding is op 4 februari gepubliceerd op TenderNed.

Er zijn nu 21 gemeenten in de provincie die de samenwerkingsovereenkomst hebben getekend. Naast De Ronde Venen zijn dat o.a. de gemeenten Amersfoort, Baarn, Stichtse Vecht, Vijfheerenlanden en Woerden.

Kijk voor meer informatie op www.energiedienstencentrum.nl.AlgemeenDe Ronde VenenEconomieGemeenteNieuwsRegiowoningbouwedcenergie diensten centrummeerjarige collectieve ontzorging huiseigenaren

Meer in dossier edc

Meer in dossier edc


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×