Huib Zevenhuizen, Saskia Pothuizen en Henk Poldermans bij Pothuizen b.v. in Amstelhoek

Nieuwbouw in Amstelhoek stap dichterbij

Op dinsdag 16 april ondertekenden wethouder Huib Zevenhuizen en directeur van Lithos Projectontwikkeling, Henk Poldermans, in het bijzijn van Saskia Pothuizen, de intentieovereenkomst voor woningbouw op de locatie Pothuizen in Amstelhoek. Op de huidige plek van het metaalverwerkingsbedrijf zijn Lithos en de gemeente van plan om appartementen te bouwen.

De afgelopen jaren hebben Lithos en de gemeente samengewerkt aan de plannen om het gebied te veranderen van een sloopbedrijf naar woningen. In 2011 is in samenwerking met bewoners de  Structuurvisie Amstelhoek opgesteld. Hierin staan de plannen om deze locatie te ontwikkelen omschreven.

Met het sluiten van de intentieovereenkomst worden afspraken gemaakt over de samenwerking en de vervolgstappen. Het plan is om vier appartementenblokken te realiseren van vijf woonlagen. Wethouder Huib Zevenhuizen: “Sinds begin dit jaar zijn de ontwikkelaar en wij het eens over de uitgangspunten voor de bouw. Daarom konden we nu de intentieovereenkomst sluiten. Een mooie stap voor de dorpsrand van Amstelhoek. We maken het gebied aantrekkelijker door mooie doorzichten vanuit het dorp naar het landschap te creëren en ook wordt de Hollandse Waterlinie beter zichtbaar.”

Jarno van de Kruisweg, ontwikkelmanager Lithos, blikt terug op een nuttig voortraject: “Een succesvolle ontwikkeling vraagt om een goede samenwerking. Met de waardevolle inbreng van gemeente De Ronde Venen en van de klankbordgroep zetten we elke stap zorgvuldig om tot een plan te komen waarbij er voldoende draagvlak bestaat”.

De volgende stap is de uitgangspunten te verwerken in het Ruimtelijk Kader en deze aan te bieden aan de gemeenteraad. In dit proces wordt de klankbordgroep van vertegenwoordiging uit het wijkcomité en andere bewoners, regelmatig betrokken. Voordat het Ruimtelijk Kader aan de gemeenteraad aangeboden wordt, organiseert Lithos in samenwerking met de gemeente een inloopavond voor alle geïnteresseerden.AlgemeenAmstelhoekDe Ronde VenenEconomieGemeenteNieuwswoningbouw


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×