DALTONSCHOOL DE WINDROOS WORDT DALTON KINDCENTRUM

Mijdrecht - Komende week openen de samenwerkingspartners Kind en Co en Daltonschool De Windroos officieel de deuren van hun Dalton Kindcentrum. Sinds 2 januari jl. werken beide partners samen om kinderen van 0 tot 12 jaar op één locatie te laten spelen, te laten leren en te laten ontwikkelen vanuit een gezamenlijke visie. Het kindcentrum is, volgens beide partners, een sfeervolle plek waar ieder kind zich gezien en gehoord voelt, en waar vertrouwen is in ieder kind.

Dit vertrouwen en de veilige sfeer in het kindcentrum maken dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. In het Dalton Kindcentrum zijn een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en de school gevestigd.

Het kinderdagverblijf biedt kleinschalige opvang in één verticale groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Het heeft een eigen groepsruimte, met lichte kleuren.. Ook is er een natuurlijk ingerichte, eigen buitenruimte waar de kinderen veilig kunnen ontdekken en spelen. De dag is ingedeeld volgens een vast ritme aan activiteiten, zoals voorlezen, zingen, spel en knutselen die zijn afgestemd op een thema uit de methode Uk & Puk. Deze methode stimuleert de taalontwikkeling en besteedt ook aandacht aan de sociaal-emotionele, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en aan de eerste rekenprikkels. Ook wordt zoveel mogelijk aangesloten op de thema’s vanuit de school.

Omdat het een gezamenlijk Dalton kindcentrum is, wordt waar mogelijk ook vanuit de Dalton kernwaarden gewerkt. De basis van ons onderwijs wordt gevormd vanuit de kernwaarden van het Daltononderwijs: de wortels, de stam en de vijf takken houden elkaar in evenwicht.

De wortels zorgen voor stabiliteit en borging, de stam voor groei en energie en de vijf takken vertegenwoordigen de Daltonkernwaarden samenwerken, zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit en doelmatigheid en reflectie. In deze waarden zit net als in de takken een constante beweging en groei. Dit is kenmerkend voor het Daltononderwijs. Leerkrachten stimuleren leerlingen om steeds meer verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leren. En dat in een vrijheid, die past bij hun leeftijd en mogelijkheden.

Alle kinderen blijven tussen de middag op school om te lunchen en ontspannen. Ouders hoeven hiervoor niet apart te betalen, het is onderdeel van het onderwijs. Kinderen worden gestimuleerd tot bewegen door naast de gymlessen drie keer per week in de schoolpauzes sport- en bewegingsactiviteiten aan te bieden op het plein en op de hockeyvelden. De pedagogisch medewerkers begeleiden deze activiteiten. Spelenderwijs maken kinderenkennis met verschillende sportactiviteiten.

De pedagogisch medewerkers, teamleden en kinderen delen de multifunctionele ruimte, waarin men elkaar treft bij het koffiezetapparaat, rustig even luncht, de kinderen gebruikmaken van werkplekken, leraarondersteuners met kleine groepjes kinderen werken en waar de BSO na schooltijd de kinderen opvangt. Zo wordt ervoor gezorgd dat men elkaar dagelijks inspireert en elkaar weet te vinden.

Op de BSO wordt zoveel mogelijk aangesloten op de thema’s van de school. De activiteiten op de BSO worden in zorgvuldig overleg met de kinderen gekozen. Ook spelen de kinderen iedere dag buiten. De sfeer is ontspannen en er is ruimte voor de kinderen om zichzelf te zijn en plezier te maken. Doordat met Daltonschool De Windroos een kindcentrum wordt gevormd, voelt het voor de kinderen snel vertrouwd en wordt een doorgaande lijn met de school aangeboden.

Nieuwsgierig naar het eerste kindcentrum in Mijdrecht? Op woensdag 15 maart staan de deuren open voor geïnteresseerde ouders die op zoek zijn naar onderwijs of kinderopvang voor hun kind. U bent van harte welkom tussen 08:30 en 12:00 uur voor een rondleiding verzorgd door de kinderen, voor een gesprek met ouders of leerkrachten, en een kopje koffie of thee. Op donderdag 16 maart wordt het Kindcentrum om 14:30 uur feestelijk geopend.

Mijdrecht - Komende week openen de samenwerkingspartners Kind en Co en Daltonschool De Windroos officieel de deuren van hun Dalton Kindcentrum. Sinds 2 januari jl. werken beide partners samen om kinderen van 0 tot 12 jaar op één locatie te laten spelen, te laten leren en te laten ontwikkelen vanuit een gezamenlijke visie. Het kindcentrum is, volgens beide partners, een sfeervolle plek waar ieder kind zich gezien en gehoord voelt, en waar vertrouwen is in ieder kind.

Dit vertrouwen en de veilige sfeer in het kindcentrum maken dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. In het Dalton Kindcentrum zijn een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en de school gevestigd.

Het kinderdagverblijf biedt kleinschalige opvang in één verticale groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Het heeft een eigen groepsruimte, met lichte kleuren.. Ook is er een natuurlijk ingerichte, eigen buitenruimte waar de kinderen veilig kunnen ontdekken en spelen. De dag is ingedeeld volgens een vast ritme aan activiteiten, zoals voorlezen, zingen, spel en knutselen die zijn afgestemd op een thema uit de methode Uk & Puk. Deze methode stimuleert de taalontwikkeling en besteedt ook aandacht aan de sociaal-emotionele, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en aan de eerste rekenprikkels. Ook wordt zoveel mogelijk aangesloten op de thema’s vanuit de school.

Omdat het een gezamenlijk Dalton kindcentrum is, wordt waar mogelijk ook vanuit de Dalton kernwaarden gewerkt. De basis van ons onderwijs wordt gevormd vanuit de kernwaarden van het Daltononderwijs: de wortels, de stam en de vijf takken houden elkaar in evenwicht.

De wortels zorgen voor stabiliteit en borging, de stam voor groei en energie en de vijf takken vertegenwoordigen de Daltonkernwaarden samenwerken, zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit en doelmatigheid en reflectie. In deze waarden zit net als in de takken een constante beweging en groei. Dit is kenmerkend voor het Daltononderwijs. Leerkrachten stimuleren leerlingen om steeds meer verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leren. En dat in een vrijheid, die past bij hun leeftijd en mogelijkheden.

Alle kinderen blijven tussen de middag op school om te lunchen en ontspannen. Ouders hoeven hiervoor niet apart te betalen, het is onderdeel van het onderwijs. Kinderen worden gestimuleerd tot bewegen door naast de gymlessen drie keer per week in de schoolpauzes sport- en bewegingsactiviteiten aan te bieden op het plein en op de hockeyvelden. De pedagogisch medewerkers begeleiden deze activiteiten. Spelenderwijs maken kinderenkennis met verschillende sportactiviteiten. 

De pedagogisch medewerkers, teamleden en kinderen delen de multifunctionele ruimte, waarin men elkaar treft bij het koffiezetapparaat, rustig even luncht, de kinderen gebruikmaken van werkplekken, leraarondersteuners met kleine groepjes kinderen werken en waar de BSO na schooltijd de kinderen opvangt. Zo wordt ervoor gezorgd dat men elkaar dagelijks inspireert en elkaar weet te vinden.

Op de BSO wordt zoveel mogelijk aangesloten op de thema’s van de school. De activiteiten op de BSO worden in zorgvuldig overleg met de kinderen gekozen. Ook spelen de kinderen iedere dag buiten. De sfeer is ontspannen en er is ruimte voor de kinderen om zichzelf te zijn en plezier te maken. Doordat met Daltonschool De Windroos een kindcentrum wordt gevormd, voelt het voor de kinderen snel vertrouwd en wordt een doorgaande lijn met de school aangeboden.

Nieuwsgierig naar het eerste kindcentrum in Mijdrecht? Op woensdag 15 maart staan de deuren open voor geïnteresseerde ouders die op zoek zijn naar onderwijs of kinderopvang voor hun kind. U bent van harte welkom tussen 08:30 en 12:00 uur voor een rondleiding verzorgd door de kinderen, voor een gesprek met ouders of leerkrachten, en een kopje koffie of thee. Op donderdag 16 maart wordt het Kindcentrum om 14:30 uur feestelijk geopend.

Geplaatst door: Ferry Mulder


advertentie