GEMEENTE SPREEKT KPN OVER DE AANLEG VAN GLASVEZEL

KPN wil tussen de zomer van 2024 en 2025 glasvezel aanleggen in de dorpen van De Ronde Venen. Wethouder van Uden sprak hierover met de telecomgigant.

Met het ‘Glas aan, Koper uit’ programma wil KPN glasvezel naar meer gebieden uitrollen. Momenteel is de helft van alle huishoudens in Nederland op glasvezel aangesloten, als het aan KPN ligt komen daar tot eind 2026 jaarlijks circa 500.000 aansluitingen bij.

KPN heeft aangegeven alleen glasvezel aan te willen leggen in de dorpen van de gemeente en niet in het buitengebied. Aanleg buiten de bebouwde kom is moeilijker te realiseren omdat het minder rendabel is vanwege de lagere bevolkingsdichtheid. De vele waterwegen en dijken in de gemeente maken het trekken van kabels complex en daardoor duur. Ook geven eigenaren niet altijd (tijdig) toestemming voor de aanleg van kabels door privégrond. Deze problemen hebben op andere locaties eerder al tot vertragingen geleid.

Momenteel is de gemeente samen met ambassadeurs van de betreffende gebieden op zoek naar een marktpartij die het buitengebied van glasvezel kan voorzien. De gemeente hoopt begin 2022 hier meer duidelijkheid over te kunnen geven.


advertentie