Nieuwe kinderopvang in Windroos

Ouders die nu van de huidige opvang in De Windroos gebruik maken zijn geïnformeerd. Ouders die gebruik willen maken van deze nieuwe opvang kunnen contact opnemen met Suzanne Coene via s.coene@kindenco.nl.

In goede samenwerking met directie en bestuur van basisschool De Windroos worden wij de partner voor kinderopvang om samen Dalton Kind Centrum De Windroos vorm te geven. We gaan dit traject in goede samenwerking en met veel plezier tegemoet!’ vertelt Marieke van Otterloo, clustermanager van Kind & Co.

‘In het Dalton Kind Centrum gaan we een doorgaande ontwikkeling bieden voor kinderen van 0-12 jaar waarbij opvang en onderwijs op elkaar aansluiten vanuit dezelfde visie en uitgangspunten. Dit is de vervolgstap die we nemen na de Daltonlicentie die we dit voorjaar als school hebben mogen ontvangen. Wij kijken er naar uit om met onze nieuwe samenwerkingspartner Kind & Co opvang en onderwijs aan te kunnen bieden in ons gebouw De Windroos, en gezamenlijk te kunnen ontwikkelen tot Dalton Kind Centrum.’ vult Irma van Eeken, directeur van Daltonschool De Windroos nog toe.


advertentie