SENIORENPARTIJ 'ZORGEN OVER CORONA QR-CODE VOOR OUDEREN'

De Ronde Venen - De Seniorenpartij De Ronde Venen maakt zich zorgen over ouderen die een corona QR-code willen hebben. Ze heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W, schrijft de partij in een persbericht.

Op 25 september a.s. worden de coronamaatregelen aan de ene kant versoepeld en tegelijkertijd wordt de corona QR-code een toegangsbewijs voor openbaren gelegenheden. Voor veel mensen die gevaccineerd zijn, is dit, volgens de Seniorenpartij, geen enkel probleem, omdat dit veiligheid biedt voor iedereen. Met zo’n QR-code help je mee de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en kun je zelf veilig naar een restaurant of theater.

Het is de partij uit verschillende telefoontjes gebleken dat het downloaden van deze app voor veel mensen problematisch is. Vaak omdat ze niet over de juiste telefoon beschikken. Veel ouderen hebben, schrijft de Seniorenpartij, 'een heel simpele telefoon, om alleen mee te kunnen bellen.'

Ook het aanvragen van  een schriftelijke QR-code is, volgens de Seniorenpartij, niet voor iedereen een simpele zaak. Alleen als men de beschikking heeft over een computer kan de corona QR-code aangevraagd worden op www.coronacheck.nl. Hier kun je met je DigiD-code ook een papieren bewijs aanvragen. Heeft men geen beschikking over een computer, dan kan men telefonisch contact opnemen met de helpdesk op telefoonnummer 0800 13 51. Hiervoor heeft men het Burgerservicenummer, postcode en huisnummer nodig en wordt men via de telefoon geholpen het schriftelijke bewijs aan te vragen.

De Seniorenpartij heeft schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld en wil dat de gemeente De Ronde Venen deze essentiële informatie op de gemeentepagina plaatst met een duidelijke uitleg over de manier waarop men de code op de telefoon kan downloaden en hoe de schriftelijke variant aangevraagd kan worden.

Tevens vraagt de Seniorenpartij het college overleg te plegen met de Servicepunten om extra aandacht te schenken aan de inwoners als zij hier hulp bij nodig hebben.


advertentie