Openbaar vervoer in provincie blijft in 2022 op peil

Regio – De dienstregeling 2022 voor het openbaar vervoer in de provincie Utrecht, die op 12 december 2021 zal ingaan, biedt reizigers nagenoeg dezelfde service als nu. De bussen en trams blijven in de regel even vaak en over dezelfde route rijden. Ondanks de ingrijpende impact van corona op het openbaar vervoer houdt de provincie Utrecht het huidige niveau in stand.

Dit blijkt uit het gezamenlijke vervoerplan van U-OV en Syntus Utrecht voor de dienstregeling 2022, dat is vastgesteld door het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht.

Aan de basis van dit vervoerplan ligt een eerder besluit van de provincie om te zorgen voor herstel van het regionaal openbaar vervoer. Corona heeft het aantal reizigers in het Utrechts openbaar vervoer gehalveerd. Inmiddels neemt het gebruik weer geleidelijk toe, maar het is belangrijk om aan dit herstel te blijven werken. Het plan voor de nieuwe dienstregeling draagt hieraan bij.

Door het aanbod intact te laten, kunnen reizigers – ook nadat de beperkingen als gevolg van corona zijn opgeheven – snel en gemakkelijk gebruik blijven maken van het Utrechts openbaar vervoer. De provincie Utrecht heeft de vervoerders daarom gevraagd om ook volgend jaar de huidige dienstregeling te gaan rijden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt van deze afspraak afgeweken.

Het Utrechts openbaar vervoer biedt reizigers in 2022 dus weinig verrassingen.  Scenario’s om fors te bezuinigen bijvoorbeeld door buslijnen te schrappen zijn op de plank blijven liggen, nu duidelijk is dat de tijdelijke coronasubsidie van het Rijk doorloopt tot september 2022. Het Utrechts openbaar vervoer kan op peil blijven.

Samen met U-OV en Syntus Utrecht controleert de provincie hoe het openbaar vervoer zich met deze maatregelen ontwikkelt. Medio 2022 wordt gekeken of bijstelling van deze dienstregeling nodig is. Vanwege financiële tegenvallers waarmee het Utrechts openbaar vervoer is geconfronteerd, is het voorlopig niet mogelijk om vanaf december méér ritten te gaan rijden, of om nieuwe lijnen te openen.

Het vervoerplan van U-OV en Syntus Utrecht bevat een beperkt aantal wijzigingen die een plek zullen krijgen in de nieuwe dienstregeling voor 2022. Geen van die wijzigingen hebben gevolgen voor De Ronde Venen.

U-OV en Syntus Utrecht gaan nu op basis van het vastgestelde vervoerplan de dienstregeling 2022 maken. Deze dienstregeling gaat in op 12 december 2021 en geldt het hele jaar 2022. Vervoerders informeren hun reizigers van tevoren over hoe en wanneer volgend jaar de bussen en trams rijden.

Halverwege 2022 wordt in aanloop naar het Vervoerplan 2023, onderzocht of er mogelijkheden zijn om eerdere afschalingsmaatregelen ongedaan te maken. Daarin worden verzoeken van reizigers, gemeenten en andere partijen meegenomen.AbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisgemeente de ronde venenmobiliteitopenbaar vervoerprovincie utrechtrtv ronde venensyntus utrechtvervoerplan 2022


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×