Restafvalcontainers krijgen chip

De Ronde Venen – Om alle restafvalcontainers op een duurzame en professionele manier te beheren, krijgen ze een chip. Zo wordt duidelijk hoeveel containers er in de gemeente in gebruik zijn en hoeveel restafval wordt opgehaald. Met deze gegevens kan de inzamelaar zorgen voor optimale ophaalroutes. Daarnaast kunnen met deze stap de kosten eerlijk worden verdeeld onder alle mensen met een container. Inwoners gaan niet betalen per keer dat zij de container aan de weg zetten, daar verandert dus niets aan.

Het doel van de gemeente is 75% afvalscheiding in De Ronde Venen. Wethouder Cees van Uden (Afval): “We vinden het belangrijk dat we ons afval nog beter scheiden. Dat is niet alleen goed voor mens en milieu, maar het zorgt ook voor een kostenbesparing. Elke kilo minder restafval, levert ons allen een lagere rekening op”.

Om dit doel te bereiken, neemt de gemeente verschillende maatregelen. Het chippen van de containers is hier onderdeel van. 

Alle inwoners van De Ronde Venen ontvangen eind september/begin oktober een brief over het chippen. Hierin staat uitgelegd hoe het in zijn werk gaat en waarom de containers een chip krijgen. Inwoners worden gevraagd hun container met een adressticker aan de weg te zetten op een bepaalde datum. De firma DBICS komt dan langs om, in opdracht van de gemeente, de chip te plaatsen.

Als deze actie klaar is, worden alleen nog restafvalcontainers geleegd die een chip hebben. Containers die geen chip hebben, worden meegenomen. Bij het uitlezen van de chips kijkt de gemeente naar het totaal aantal containers dat wordt aangeboden. Met deze gegevens kan de inzamelaar de ophaalroutes optimaliseren en bijhouden hoeveel kilo restafval zij ophalen. 

De privacy van inwoners wordt hierbij beschermd. Het chippen van de containers kost de inwoners geen geld. Ook gaan zij nu niet betalen per keer dat zij de container aan de weg zetten. Het chippen gebeurt alleen bij de restafvalcontainers en niet bij de GFTE- en papiercontainers.

Inwoners die een extra restafvalcontainer willen houden, waar zij nog niet voor betalen, moeten contact opnemen met DBICS. Zij voorzien de container dan van een chip. De extra afvalstoffenheffing wordt inrekening gebracht vanaf het moment dat de container is gechipt. De factuur hiervoor komt via Belastingdienst Amstelland.

Voor meer informatie en voor vragen over het chippen van de restafvalcontainers kunnen inwoners alleen terecht bij DBICS op telefoonnummer 085 822 44 97. Op de website www.derondevenen.dbics.nl staan veel gestelde vragen met antwoorden.AbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisafvalafvalscheidingchipdbicsgemeente de ronde venengfte afvalgrijze klikomilieupapiercontainerrestafvalcontainersrtv ronde venenwethouder cees van uden


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×