Organisatie

RTV Ronde Venen is de lokale omroep voor de 8 kernen van De Ronde Venen. De omroep verzorgt in dit gebied radio- en televisie-uitzendingen en is ook een lokaal nieuwskanaal via social media (Facebook, Twitter, YouTube). Bij RTV Ronde Venen werken 40 enthousiaste vrijwilligers aan de radio- en televisieprogramma’s en de nieuwsvoorziening via de social media. 

De nieuwsredactie van RTV Ronde Venen is in handen van: Bennie, Caroline, Eric, Fenne, Ferry, Gerard, Harry, Jan, Jeroen, Joss en Thijs. In verband met de privacy van onze medewerker(s) en vrijwilligers worden geen achternamen vermeld.

Televisie

De televisie-uitzendingen en tekst-TV van RTV Ronde Venen zijn te zien via de volgende kabelkanalen:

  • KPN kanaal 1368
  • Telfort kanaal 1368
  • Xs4all kanaal 1368
  • Ziggo kanaal 41 en 36 (Abcoude en Baambrugge)

Ook via YouTube zijn alle uitzendingen te zien via het kanaal van RTV Ronde Venen.

Radio

RTV Ronde Venen is te horen op 105.6 FM.
Via de kabel op kanaal 1068 (KPN, Telfort en Xs4all) en 1916 (Ziggo)

Je kunt ook via internet naar onze uitzendingen luisteren: http://www.rtvrondevenen.nl/stream.html en via deze website.

Social media

U vindt het lokale nieuws op Facebook, Twitter en YouTube 

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI)

Statutaire naam
Stichting Publieke Media Instelling Ronde Venen

RSIN / fiscaalnummer
8501 80 612

Postadres
Rendementsweg 10 D
3641 SK Mijdrecht
0297 - 286004
info@rtvrondevenen.nl

Bestuursamenstelling en de namen van de bestuursleden:

  • Marco van Daalen - Voorzitter
  • Martin Meijer - Penningmeester
  • Jim Clarke - Bestuurslid

Het bestuur is bereikbaar via bestuur@rtvrondevenen.nl

Financiële informatie

Beloningsbeleid
Bestuurders ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun bestuurstaken in welke vorm dan ook

Doelstelling

Conform haar statuten is de doelstelling van de stichting
1. Het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeente De Ronde Venen bestaande uit de kernen Abcoude, Baambrugge, Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, De Hoef, Amstelhoek en Waverveen. Hierna te noemen de gemeente.
2.Het op lokaal niveau uitvoeren van de Publieke Mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente - waarop de instelling zich richt - leven en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te verrichten.
3.De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een media-aanbod  dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente.
4. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.


advertentie