Pvda/gl: raad strooit zand in ogen met motie wind op zee

De Ronde Venen – De fractie van PvdA/GroenLinks (PvdA/GL) vindt dat de gemeenteraad met het aannemen van de motie ‘Wind op zee’ zand in de ogen van de inwoners strooit.

We hebben nog 10 jaar voor het ‘point of no return’ als het gaat om de aanpak van de klimaatcrisis, schrijft de fractie in een reactie op het aannemen van de motie. Dat vraagt om alle zeilen bijzetten en betekent vol inzetten op wind op zee, maar ook op zon en wind op land. 

Op wind op zee wordt door het Rijk al maximaal ingezet. Voor zon en wind op land zijn de gemeenten aan zet. Toch heeft de gemeenteraad van De Ronde Venen een motie aangenomen om te onderzoeken of de gemeente in wind op zee kan investeren, ter vervanging van zon en wind op land. De fractie van PvdA/GL heeft als enige fractie in de gemeenteraad tegen deze motie gestemd.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Het als gemeente investeren in wind op zee biedt geen alternatief voor zon en wind op land en geeft valse hoop. Het eerlijke verhaal is dat ook wind en zon op land nodig zijn. Met deze motie wordt inwoners zand in de ogen gestrooid. We hebben een verantwoordelijkheid als gemeente, en als we die verzaken dan geven we het stuur uit handen en besluit de provincie en/of het Rijk waar zonnepanelen en windmolens in onze gemeente komen. Dat is niet in het belang van de gemeente of onze inwoners.”

Waar gaat het eigenlijk over? De doelstelling van De Ronde Venen is een klimaatneutrale gemeente in 2040. Dat komt neer op 125 tot 305 hectare zonneveld én respectievelijk 20 of 0 windmolens. Voor elke windmolen die geplaatst wordt, zijn er minder hectares zonneveld nodig. Zo zijn er verschillende combinaties denkbaar en kan het bijvoorbeeld ook gaan om 200 hectare zonneveld en 10 windmolens.

De uiteindelijke keuze voor de verdeling tussen zonnevelden en windmolens en waar deze in een gebied komen, wordt volgens PvdA/GL, samen met inwoners gemaakt.  

Nu de plannen voor zonnevelden en windmolens in de gemeente concreter worden, is het begrijpelijk dat vanuit inwoners een roep komt om alternatieven. Maar grootschalig toepasbare alternatieven zijn er simpelweg niet, volgens PvdA/GL.

Waar die er wel zijn, is er in de plannen van de gemeente rekening mee gehouden. Zo wordt vol ingezet op energiebesparing, maximale benutting van zon op dak en is 20 tot 30% vrijgehouden voor invulling met innovaties, zoals nieuwe technieken of misschien een deel van de energievoorziening die in de toekomst vanuit de landelijke energiemix kan komen.

In alle gevallen blijft wind en zon op land echter nodig. Zeker gezien de urgentie van de opgave: de komende 10 jaar zijn cruciaal, benadrukt PvdA/GL. Hoe we dat gaan realiseren in de gemeente, dat is waar de discussie over zou moeten gaan. 

Pieter Kroon: “Wat PvdA/GroenLinks betreft besteden we onze tijd en energie aan het samen met inwoners maken van de belangrijke keuzes die nu lokaal voorliggen ten aanzien van zon en wind op land. En niet aan het onderzoeken van alternatieven die geen alternatieven zijn. Ons uitgangspunt blijft daarbij dat we de klimaatdoelstellingen halen, we de opbrengsten van energieopwekking maximaal lokaal inzetten en we de natuur en het landschap zoveel als mogelijk ontzien.”AbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisgemeente de ronde venengemeenteraad de ronde venenklimaatcrisisklimaatneutraal 2040milieumotie wind op zeepieter kroonpvda groenlinks de ronde venenronde venen belangrtv ronde venenwindmolenszon op dakenzonnevelden


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×