Marja becker lijsttrekker seniorenpartij

De Ronde Venen – De Algemene Ledenvergadering van de Seniorenpartij De Ronde Venen heeft op dinsdag 7 september jl. unaniem Marja Becker herkozen als lijsttrekker. Marja Becker: “Ik kijk er naar uit om na de gemeenteraadsverkiezingen 2022 samen met mijn fractieteam de Seniorenpartij weer een stevige positie te geven in De Ronde Venen”.

De Seniorenpartij De Ronde Venen staat naar eigen zeggen ‘voor een samenleving waarin senioren zich gezien en gewaardeerd voelen’. Marja Becker: “Het gaat in onze gemeente om seniorenwoningen, veiligheid in wijken en buurten, en bereikbaarheid met fiets, auto en openbaar vervoer. De missie waarmee ik mijzelf vier jaar geleden verkiesbaar stelde, om mee te bouwen aan een Ronde Venen met goede voorzieningen voor senioren, is nog niet volbracht.”

De komende periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 houdt de Seniorenpartij KERN-ontmoetingen waarbij de partij op diverse locaties binnen De Ronde Venen in gesprek gaat met inwoners. Telkens over een thema dat voor de partij belangrijk is voor de raadsverkiezingen in 2022. Ook krijgen KERN-bewoners de mogelijkheid zelf onderwerpen en thema’s aan te dragen. 

Een, volgens de Seniorenpartij, ‘uniek concept want de inhoud van het verkiezingsprogramma wordt mede bepaald door deze KERN-ontmoetingen’.

Op dinsdag 26 oktober a.s. organiseert de partij vanaf 20:00 uur een KERN-ontmoeting in Dorpshuis De Vijf Bogen in Baambrugge. Het thema van die avond is: ‘Leefbaarheid in een kleine kern’.AbcoudeBaambruggeGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisbestuurgemeente de ronde venengemeenteraad de ronde venengemeenteraadsverkiezingen 2022marja becker lijsttrekkerpolitiekrtv ronde venenseniorenpartij de ronde venen


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×