Gemeenten zoeken samen opvanglocaties asielzoekers

Regio – De gemeenten in de provincie Utrecht gaan samen op zoek naar opvanglocaties voor asielzoekers. Het Rijk heeft alle provincies de opdracht gegeven extra statushouders en asielzoekers op te vangen en ze een dak boven het hoofd te geven.

“Het gaat hier om mensen die noodgedwongen huis en haard moesten verlaten. Door samen te werken zijn wij beter in staat om te zorgen voor een snellere en betere opvang van asielzoekers en statushouders in de Nederlandse samenleving”, vertelt wethouder Tymon de Weger van gemeente Woerden. “Door er samen de schouders onder te zetten dragen we bij aan een betere toekomst voor mensen die veiligheid, zekerheid en onderdak zoeken in Nederland.”

Volgens wethouder Cees Taal van de gemeente Vijfheerenlanden is de opvang van kwetsbare doelgroepen zoals asielzoekers een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Bovendien zorgt snelle huisvesting voor betere integratie, aldus Taal.

“Meedoen in onze samenleving draagt bij aan een goede start, het versnelt het leren van de Nederlandse taal en het vinden van werk. We hebben een voorkeur voor flexibele woonruimte, naast de opvang van asielzoekers bieden we ook ruimte aan andere woningzoekenden in de gemeentes, zoals jongeren”, aldus de wethouder.

Verspreid over de provincie Utrecht komen er op termijn ruim 400 plekken voor asielopvang bij en moeten zo snel mogelijk 1.400 statushouders worden gehuisvest. Vanwege de krapte op de woningmarkt blijven statushouders op dit moment langer in de asielopvang. Zij moeten doorstromen naar een eigen woning en plaatsmaken voor opvang van asielzoekers.

Dit jaar nog moet een concreet aanbod met voorstellen worden voorgelegd aan het Rijk.

Bron: RTV UtrechtAbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisasielzoekersgemeente de ronde venenopvanglocatiesrijksoverheidrtv ronde venenstatushouders


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×