Rechtbank vernietigt stikstofbesluiten provincie

Baambrugge/Regio –  Een domper voor 17 agrarische bedrijven, waaronder een in Baambrugge. De rechtbank Midden-Nederland heeft eerder genomen stikstofbesluiten van de provincie Utrecht vernietigd. De organisaties Mobilisation for the Environment (MOB) en de Vereniging Leefmilieu (VL) hadden bij de bestuursrechter beroep ingesteld. De toekomst van de bedrijven, die allemaal in de buurt van beschermde en stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden liggen, is door het besluit van de rechter opnieuw onzeker.

Acht veehouderijen, waaronder een in Baambrugge, kregen van de provincie Utrecht een vergunning om meer melkkoeien te gaan houden in nieuwe, emissiearme stallen. Voor de berekening van de stikstofuitstoot gebruiken de provincies gestandaardiseerde emissiefactoren. In verschillende wetenschappelijke rapporten wordt de lagere uitstoot echter betwijfeld. De rechtbank vindt daarom dat eerst verder onderzocht moet worden of de standaarden juist zijn. Tot die tijd is onzeker wat de gevolgen zijn voor de Natura 2000-gebieden en staat niet vast of de uitbreiding van de acht bedrijven juridisch mogelijk is.

De kern van de uitspraak zijn de emissies door het bemesten en het handhaven, zegt advocaat Valentijn Wösten van MOB. Er is al langer discussie over de vraag wanneer een veehouderij een natuurvergunning nodig heeft voor het bemesten van landbouwgrond, of voor het in de wei laten van vee. Het Adviescollege Stikstofproblematiek stelde in 2019 dat zo’n vergunning nooit nodig is. Volgens het adviescollege zijn koeien in de wei voor de stikstofuitstoot altijd beter dan koeien in de stal. 

De rechtbank gaat daarin mee, maar wel met de kanttekening dat op ieder bedrijf moet worden onderzocht of er geen uitzondering is waardoor toch een vergunning nodig is. Het is nu onzeker of het ‘beweiden en bemesten’ op 13 bedrijven in de provincie door kan gaan. 

“De provincie Utrecht heeft, net als de provincies Groningen, Brabant en Gelderland, haar plicht verzaakt en krijgt daarom een stevige tik op de vingers”, stelt Wösten. “Het gaat niet om het sluiten van de betreffende bedrijven, wat ook niet de enige mogelijke uitkomst hoeft te zijn. Het gaat erom dat het stikstofprobleem wordt opgelost. Een groot deel van dat probleem is het uitrijden van de mest en als je dan vergunningen verleent moet je hele vergunningen verlenen en geen halve. De provincie sluit haar ogen voor de emissies door het uitrijden van de mest bij natuurgebieden”.

Het in Baambrugge gevestigde melkveebedrijf ligt op ongeveer 3,2 kilometer van het Natura 2000-gebied Botshol en op ongeveer 4,6 kilometer van het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. Dit zijn gebieden die gevoelig zijn voor stikstof.

Bron: RTV Utrecht/Rechtbank Midden-NederlandAbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteNieuwsadvocaat valentijn wostenbaambruggebotsholgemeente de ronde venenmelkveehouderijmilieuMobilisation for the Environmentnatura 2000natuuroostelijke vechtplassenprovincie utrechtrechtbank midden nederlandrtv ronde venenstikstofbesluit provincievereniging leefmilieu

Meer in dossier advocaat valentijn wosten

Meer in dossier advocaat valentijn wosten


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×