Cda: 'zorgen over ontwikkelingen maatschappelijk werk'

De Ronde Venen – CDA De Ronde Venen maakt zich zorgen over de ontwikkelingen van het maatschappelijk werk.

Het CDA keek, naar eigen zeggen, ervan op dat de gemeenteraad een plan kreeg voorgelegd waarin stond dat het maatschappelijk werk geheel door de gemeente overgenomen zou worden. Dat vindt het CDA geen goed idee.

Volgens Ria de Korte, CDA-woordvoerder voor het sociaal domein, hebben inwoners recht op onafhankelijk maatschappelijk werk. Zij heeft afgelopen donderdag aangekondigd daarvoor een amendement in te dienen bij de komende gemeenteraadsvergadering.

Jaarlijks worden ongeveer 230 mensen in De Ronde Venen voor korte of langere tijd door het maatschappelijk werk geholpen. Maatschappelijke hulpverlening moet losstaan van de gemeente die de hulp regelt en financiert. Ria de Korte ziet weinig voordeel in het door  de gemeente overnemen van dit werk. Het is volgens haar geen kostenbesparing en de vertrouwensrelatie met de gemeente is toch anders. 

Uiteraard  moet de gemeente wel overzicht houden op welke hulp de inwoners krijgen. Ook moet de gemeente evalueren of de hulpverlening effectief is.

In het plan over de toegang voor het sociaal domein staat ook dat de Servicepunten weer het eerste aanspreekpunt zijn voor alle inwoners die een hulpvraag hebben over jeugdhulp, Wmo of werk. Dat vindt het CDA wel een goed idee. Ook gaat de gemeente vaste medewerkers inzetten om het kernteam van de gemeente te bemensen. Het CDA hoopt dat de vaste medewerkers langer blijven, zodat inwoners een vast aanspreekpunt bij de gemeente hebben als zij hulp krijgen.

Maar de maatschappelijke hulpverlening zal hier onafhankelijk van moeten werken.AbcoudeBaambruggeGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilniscda de ronde venengemeente de ronde venenjeugdhulpkernteam de ronde venenmaatschappelijk werkorganisatieria de kortertv ronde venenservicepunten de ronde venensociaal domeinwerkwmozelf maatschappelijk werk uitvoeren


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×