Provinciale staten neemt regionale energiestrategie u16 aan

Provinciale Staten van Utrecht zijn akkoord met de Regionale Energiestrategie (RES) van de gemeenten binnen de U16. Gemeente De Ronde Venen is onderdeel van die U16. Het besluit over dit voorstel werd uitgesteld omdat een meerderheid van de Staten eerst zoveel mogelijk de besluitvorming in de diverse gemeenteraden wilde afwachten. De provinciale fracties vragen wel aandacht voor de effecten van zon- en windenergie op het elektriciteitsnet en de moties en amendementen die in de gemeenteraden zijn aangenomen.

De RES is een voorstel waarin alle Utrechtse gemeenten, waterschappen en ook de provincie onder meer locaties zoeken voor het opwekken van duurzame energie. Ook wordt nagedacht over hoe wordt omgegaan met het opwekken van warmte en over energiebesparing door isolatie en zuiniger energiegebruik.

Een meerderheid kon zich vinden in het voorstel van Gedeputeerde Staten, maar wil wel dat wordt uitgezocht hoe de aanpassingen van moties en amendementen uit de gemeenteraden, Provinciale Staten en de waterschappen worden uitgevoerd binnen de RES. Volgens fracties is er behoefte aan helderheid over de gevolgen die deze stemmingen hebben gehad op het vervolg van de energietransitie. 

Daarnaast willen de Provinciale Staten weten of het elektriciteitsnet binnen de U16 groot genoeg is om de toekomstige, in volume toegenomen duurzame energie door zon en wind te kunnen verwerken.  In een aangenomen motie wordt aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd daarvan een analyse te maken, zodat duidelijk wordt of eventuele aanpassingen aan het net haalbaar en betaalbaar zijn. 

Eerder werden RES’en voor de andere regio’s in de provincie, Amersfoort en Foodvalley, ook al met een meerderheid aangenomen.

Foto: Provincie UtrechtAbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisde ronde venen geen windmolensduurzaamheidduurzame energie alleen zonduurzame energie opwekkenenergietransitiegedeputeerde staten utrechtgemeente de ronde venenprovinciale staten utrechtprovincie utrechtregionale energie strategiertv ronde venenu16zoekgebieden


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×