Studenten beËdigd als boa

“Dat verklaar en beloof ik.” Met die woorden zijn twee
studenten, die stage lopen bij de gemeente De Ronde Venen, beëdigd als boa. Het
is een unieke situatie dat studenten tijdens hun opleiding al hun boa-bevoegdheid
krijgen.

Deze mogelijkheid is er voor tweedejaars studenten die ouder
zijn dan 18 en hun examenonderdeel Recht hebben behaald. Loris van der Horst
(19) en zijn klasgenoot zijn de eersten die meedoen met deze pilot.

Meer boa-blauw

Het verzoek is gekomen vanuit de gemeente De Ronde Venen om meer
boa-capaciteit te genereren. Onder andere als gevolg van corona was dat nodig, vertelt Dick Roodenburg, teamleider integrale veiligheid van De Ronde
Venen. “Er was behoefte aan meer boa-blauw op straat”. Daarin waren ze niet de enige gemeente. Overal was behoefte aan boa’s, op hetzelfde moment. “We wilden graag uit een nieuwe vijver vissen”, vertelt Roodenburg. Zo kwamen ze uit bij het MBO Rijnland.

In samenwerking met het MBO Rijnland is de gemeente begonnen met het aanbieden van stageplekken voor
studenten. RTV Ronde
Venen liep eerder al eens mee met de eerstejaars stagiaires.

In De Ronde Venen worden de stagiairs vooral ingezet om “toezicht
te houden op de leefbaarheid van de wijk”. Zo zijn er veel problemen met
parkeeroverlast omdat wijken steeds voller worden, vertelt Roodenburg.

Nu de tweedejaars studenten zijn beëdigd hebben ze nog meer mogelijkheden
om het vak te kunnen leren. Ze hebben nu dezelfde
bevoegdheden als hun stagebegeleider. Roodenburg: “Ze draaien echt als volwaardig teamlid
mee.”

Daar kijkt Loris het meest naar uit. “Nu kunnen wij ook zelf
met bevoegdheden de straat op, waarbij wij dus bekeuringen uit kunnen
schrijven. En hoeven we niet alleen maar achter een opgeleide boa aan te lopen.”

Unieke situatie

Marcel Lingen is docent op het MBO Rijnland, en mentor
van Loris. Hij is enthousiast over de beëdiging. “Ze moeten leren groeien, en
dat doe je alleen maar om te doen.”

Op dit moment is De Ronde Venen de enige gemeente met zo’n
pilot, vertelt Roodenburg. “Een unieke situatie dus, daar zijn we ook
trots op.” Als de pilot slaagt wil het MBO Rijnland
meer gemeenten
aansluiten bij het project. Volgens Lingen past deze pilot goed in “een nieuwe manier van opleiden
waarbij de studenten nog meer ervaring opdoen in de praktijk.”

Richard Gerrits, voorzitter van de vakbond BOA ACP, kent de
pilot niet. Hij erkent het boa-tekort en begrijpt de situatie van de gemeente. Hij
is benieuw naar het verloop van de pilot.

Het lijkt hem geen probleem dat de studenten al tijdens hun opleiding in de praktijk
brengen waar ze voor opgeleid zijn. “Als het gaat om zichtbaarheid op straat
gaat en boetes uitdelen voor verkeerd parkeren.” Hij denkt wel dat de studenten beter niet kunnen worden ingezet op plekken waar strenger gehandhaafd moet worden, zoals horecacontroles.
“Daar waar de agressie van burgers verhoogd is.”

Wat als iemand in je gezicht spuugt?

Voor de beëdiging geeft de politiechef een speech. Hij
spreekt Loris en zijn klasgenoot aan: “Dat jullie
tijdens je studententijd al bevoegd worden om op te treden op straat, dat is
uniek. En ook een grote verantwoordelijkheid.”

Boa’s krijgen op straat steeds meer verantwoordelijkheden.
Daarbij is ook de agressie tegen boa’s op straat toegenomen. Ze krijgen vaker
te maken met geweld.

“Hebben jullie wel eens dat er iemand naar je schreeuwt?”
vraagt de politiechef aan de studenten in de zaal. “Wat doe je dan? En wat als
hij in je gezicht spuugt of je uitscheld?”

Zijn de studenten er met één jaar opleiding wel klaar voor? Volgens
docent Lingen wel. Het MBO Rijnland heeft hun lesprogramma daar op aangepast,
vertelt hij. Zo krijgen ze meer lessen in aanhoudingstechnieken en het gebruik van
handboeien en wapenstok, ook al krijgen ze die niet. Ook is extra tijd besteed
aan communicatie en omgaan met geweld op straat.

Roodenburg zegt dat de studenten gaan werken met portofoons
en dat ze goed begeleid worden. Daarbij heeft hij er “vertrouwen in dat ze het
goed aankunnen”.

Dat denkt Loris zelf ook. Hij is er klaar voor. “Hulp kunnen
we altijd vragen, maar ik denk dat je sowieso het meeste leert in de praktijk.
Zeker als je het zelf doet.”AbcoudeBaambruggeGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisapp gemeente de ronde venenboaboa-capaciteitcoronacoronamaatregelenextra toezichtGemeentehandhavingMBO Rijnlandpolitiestudententoezicht


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×