Politie komt ruim 250 agenten tekort

Regio – De politie komt in de provincie Utrecht 258 agenten tekort. Zo’n 5% van de openstaande vacatures wordt niet ingevuld. Dat blijkt uit cijfers die de Nationale Politie op verzoek van de NOS en de regionale omroepen, waaronder RTV Utrecht, heeft vrijgegeven.

In Utrecht stad is het tekort het grootst. Daar staat ongeveer 10% van de vacatures open. De korpsleiding verwacht in 2025 weer op sterkte te zijn, maar tot die tijd zullen burgers last hebben van het tekort. “Vanuit je rechtvaardigheidsgevoel hoort elk vergrijp opvolging te krijgen. Maar helaas is dat echt niet mogelijk.”

Om de noodhulp van de politie voldoende te bemannen, worden wijkagenten regelmatig uit hun wijk gehaald. Dit betekent dat ze minder in gesprek zijn met de burger en sociale partners omdat ze op 112-meldingen reageren. Volgens de politiewet hoort er per vijfduizend inwoners één wijkagent te zijn. Maar dat aantal wordt vaak niet gehaald, vertelt een wijkagent.

Het is voor politiechef Liesbeth Maas pijnlijk om het te moeten toegeven, maar de komende jaren heeft de politie minder ruimte om kleine vergrijpen aan te pakken, vertelt het sectorhoofd van de stad Utrecht. “Iemand die een aantal dure fietsen steelt, proberen we wel te pakken. Maar voor een eenvoudige fietsendiefstal hebben we eigenlijk geen tijd.”

In de commissievergadering op donderdagavond 13 januari jl. ging burgemeester Maarten Divendal in op vragen die hem hierover werden gesteld naar aanleiding van een brief over dit agententekort van de Utrechtse burgemeester Dijksma, als voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht. Divendal gaf aan de indruk te hebben dat De Ronde Venen niet veel last heeft van het tekort aan agenten. Hij vertelde dat de basispolitiezorg in stand blijft, maar sprak van een zorgelijke ontwikkeling. Ook vertelde hij dat het nog wel eens voorkomt dat extra politietaken, zoals grootscheepse controles, niet door kunnen gaan omdat er te weinig politieagenten voorhanden zijn.

Divendal had naar eigen zeggen signalen opgevangen dat aangiftes bij de politie worden opgevolgd, maar dat het Openbaar Ministerie sommige aangiftes niet in behandeling neemt omdat ze die niet belangrijk vindt. Tenslotte vertelde hij dat wanneer in de grote steden demonstraties plaatsvinden, agenten van de politieregio Midden-Nederland, waaronder De Ronde Venen valt, worden onttrokken aan de regio. Die kunnen dan niet hun normale taken in de regio uitvoeren.

De korpsleiding van de politie laat in een reactie weten dat ze verwacht dat de politie in 2025 weer op volle sterkte is. Om dit te laten slagen is de basisopleiding voor sommige functies teruggebracht van drie naar twee jaar. Maar de wijkagent merkt dat ook de vervolgopleidingen onder druk staan. “Als wijkagent krijg je de wijkagentopleiding in je eerste jaren van je wijkagentschap. Je leert en werkt tegelijk. Maar een collega wijkagent heeft zijn opleiding stop moeten zetten omdat de druk vanuit de wijk te hoog werd. Hij moet teveel bewoners bedienen waardoor het hem niet meer lukt om de opleiding daarnaast nog te doen. Voor nu werkt hij dus als wijkagent zonder dat hij de opleiding heeft afgerond.”

Sectorhoofd Liesbeth Maas hoopt dat de korpsleiding gelijk heeft dat de problemen in 2025 zijn opgelost. Want ze baalt ervan dat de Utrechtse politie op dit moment niet de capaciteit heeft om de politiezorg te leveren zoals ze graag wil. “Het zou een schande zijn als ik dat niet jammer vond. Want vanuit je rechtvaardigheidsgevoel hoort elk vergrijp opvolging te krijgen. Maar helaas is dat echt niet mogelijk.”

Bron: RTV UtrechtAbcoudeBaambruggeGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisburgemeester maarten divendalgemeente de ronde venenpolitie de ronde venenpolitie midden nederlandrtv ronde venensharon dijksmatekort agentenveiligheidveiligheidsregio utrecht


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×