Tips voor mantelzorgers in ontroerend verhaal

De Ronde Venen – Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg. Ze zorgen ervoor dat geliefden of bekenden in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en moeten daar zelf energie en tijd voor opofferen. De zorg voor een naaste vergt veel, zeker in coronatijd. Dat blijkt ook uit het verhaal van mantelzorger Netty Verbeek uit Abcoude. Gemeente De Ronde Venen en Tympaan-de Baat tekenden haar ervaringen op in een boekje, in de hoop dat collega-mantelzorgers zich herkennen en gesteund voelen. Ook geeft ze tips.

Haar belangrijkste: durf hulp te vragen. “Dat gevoel van liefde verdwijnt nooit” is de titel van het ontroerende verhaal van Netty Verbeek over de mantelzorg voor haar partner Jan Luttikhuis. Nadat Jan al enkele jaren geheugenproblemen had, volgde in 2017 de diagnose ziekte van Alzheimer. Dat leverde de nodige beperkingen op, voor zowel Jan als voor Netty. Maar het echtpaar richtte zich vooral op de dingen die ze nog wel konden doen. Zo genoten ze van de dagelijkse wandeling over de Voordijk in Abcoude.

Alzheimer is een progressieve ziekte. Dat betekent steeds aanpassen aan nieuwe beperkingen. Daar kwamen de afgelopen jaren de coronamaatregelen bij. Jan ging 4 dagen per week naar de dagopvang. Toen deze sloot kwam alle zorg op Netty neer. Gelukkig stonden buren en vrienden klaar om haar te helpen.

Een van haar tips aan andere mantelzorgers is dan ook: “Durf buren, bekenden en minder bekenden om hulp te vragen.” Daardoor wordt het werk van de mantelzorger verlicht. Een andere belangrijke tip van Netty: “Blijf goed voor jezelf zorgen. Als je niet goed in je vel zit, kun je niet goed voor de ander zorgen.”

Sinds voorjaar 2020 woont Jan in een verzorgingshuis. Toch genieten Jan en Netty nog van elkaars gezelschap, want, zo zegt Netty: “Dat gevoel van liefde verdwijnt nooit.”

Wethouder Alberta Schuurs (Ouderen en Gezondheid) was ontroerd om te lezen over de liefdevolle band tussen Jan en Netty, die ondanks de dementie sterk blijft. “Bij Mantelzorg De Ronde Venen en stichting Tympaan-de Baat staan medewerkers klaar om mensen met dementie en hun mantelzorgers te helpen. Maar het blijft een zware weg om af te leggen. Ik hoop dat dit verhaal mensen in vergelijkbare situaties troost en steun biedt.”

Het boekje ‘Dat gevoel van liefde verdwijnt nooit’ is gratis verkrijgbaar op het gemeentehuis en op het kantoor van Tympaan-de Baat aan de Kerkvaart 2 in Mijdrecht. RTV Ronde Venen zendt vanaf woensdag 19 januari een interview uit met Netty Verbeek, aansluitend aan het programma Nieuwsronde.

Op de foto: Foto: De cover van het boek en wethouder Alberta Schuurs en Netty Verbeek bij de overhandiging van het eerste exemplaar van ‘Dat gevoel van liefde verdwijnt nooit’ AbcoudeBaambruggeGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisabcoudealzheimerboek dat gevoel van liefde verdwijnt nooitcoronacoronamaatregelendagopvanggemeente de ronde venenjan luttikhuismantelzorgmantelzorg de ronde venennetty versteegrtv ronde venentympaan de baatverzorgingstehuiswethouder alberta schuurszorg


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×