Aanleg snel internet buitengebieden stap dichterbij?

De Ronde Venen – Volgens gemeente De Ronde Venen lijkt de aanleg van snel internet in het buitengebied van de gemeente een stap dichterbij te komen Bij de gemeente hebben zich namelijk twee bedrijven gemeld die geïnteresseerd zijn in de aanleg van glasvezel in het buitengebied. De verwachting is dat voor de zomer met één van de geïnteresseerde bedrijven overeenstemming wordt bereikt. Daarna kan zo snel mogelijk begonnen worden met de aanleg.

Het bedrijf Delta Fiber Netwerk gaf in februari vorig jaar aan te stoppen met de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Met name inwoners in het noordoosten van de gemeente (Abcoude, Baambrugge, Waverveen en Vinkeveen) waren daar de dupe van. Met Delta Fiber was afgesproken om in het hele buitengebied van De Ronde Venen glasvezel aan te leggen, maar het bedrijf maakte daar eenzijdig een eind aan. Het werk bleek volgens hen complexer dan van tevoren ingeschat en het kostte meer moeite dan gedacht om overeenstemming te bereiken voor het gebruik van privégrond voor aanleg van de kabels.

De gemeente is zeer teleurgesteld over het besluit van Delta Fiber. Wethouder Cees van Uden: ,,Dat hebben we ze duidelijk laten weten. Snel en stabiel internet in zeer belangrijk, dat blijkt nu helemaal tijdens de coronacrisis waarin we veel thuiswerken. De aanleg van glasvezel in het buitengebied heeft wat ons betreft prioriteit. Als gemeente kunnen we dat niet zelf realiseren. De aanleg gebeurt door marktpartijen. Wij kunnen partijen wel faciliteren en ondersteunen. Om een zo aantrekkelijk mogelijk pakket aan te bieden, trekken we samen met de gemeenten Stichtse Vecht en Ouder-Amstel op. Samen met de ambassadeurs – inwoners die zich inspannen voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied – is een marktverkenning gestart. Twee marktpartijen hebben belangstelling getoond. Voor de zomer verwachten we met één van de twee overeenstemming te bereiken.’’

Inmiddels hebben bedrijven  ook interesse getoond in de aanleg van glasvezel in de dorpen van de gemeente. Delta Fiber, dat eerder stopte met aanleg in het buitengebied, heeft aangegeven glasvezel te willen gaan aanleggen in Mijdrecht en Wilnis. Zij starten hiervoor binnenkort een publiekscampagne. Bij genoeg belangstelling van inwoners, willen ze glasvezel aanleggen. KPN heeft aangegeven in alle acht dorpen van de gemeente glasvezel te willen aanleggen. Dit staat gepland voor 2024/2025.AbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisaanleg glasvezelbuitengebieden de ronde venendelta fibergemeente de ronde venenglasvezel kernenkpnrtv ronde venensnel internet buitengebiedwethouder cees van uden


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×