Pvda/gl wil glasvezel in gehele gemeente

De Ronde Venen – PvdA/GroenLinks wil dat in de hele gemeente De Ronde Venen glasvezel wordt aangelegd. Dat leek afgelopen jaren voor het buitengebied te gaan gebeuren, maar begin 2021 besloot DELTA Fiber eenzijdig alle gesloten contracten met de inwoners én het convenant met de gemeente op te zeggen. DELTA heeft daarmee de met haar afspraken niet nagekomen. PvdA/GL heeft daarom aan het college van B&W gevraagd welke mogelijkheden er zijn om de contractbreuk aan te vechten en wat de gemeente kan doen om de aanleg van glasvezel in de hele gemeente alsnog van de grond te krijgen.

Raadslid Esther Grondijs: “Het eenzijdig opzeggen van het contract vind ik onverteerbaar. Ondertussen is dezelfde partij wel begonnen met de vraagbundeling voor aanleg van glasvezel in Mijdrecht en Wilnis, blijkbaar zien ze daar wel brood in. Daarmee halen ze de krenten uit de pap en laten ze het buitengebied links liggen. Dat kan niet de bedoeling zijn!”

Op 1 november 2017 tekende Glasvezel Buitenaf, later DELTA Fiber, met de gemeente het convenant ‘Aanleg Glasvezel Buitengebied’. Op 17 februari 2021 besloot DELTA Fiber echter eenzijdig te stoppen met de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van De Ronde Venen. Met die korte mededeling werden inwoners van het buitengebied van zowel Ouder-Amstel, Stichtse Vecht als De Ronde Venen in de kou gezet. Sindsdien zijn de betreffende gemeenten samen op zoek naar een nieuwe partij om alsnog glasvezel in het buitengebied aan te leggen.

Ondertussen heeft DELTA Fiber besloten een vraagbundeling te starten voor de dorpen Mijdrecht en Wilnis. Als er genoeg geïnteresseerden zijn, willen ze daar beginnen met de aanleg van glasvezel. Het buitengebied valt hier buiten. Daarmee haalt DELTA de krenten uit de pap, en laat zij het buitengebied aan haar lot over.

PvdA/GL heeft de voorkeur een partij te kiezen die zowel alle dorpen als het buitengebied van snel internet wil voorzien. De fractie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van De Ronde Venen. De partij wil dat de gemeenteraad het contract kan inzien dat destijds met DELTA Fiber is gesloten voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Zij wil weten welke mogelijkheden het college ziet om de eenzijdige opzegging van dit contract aan te vechten, al dan niet in samenwerking met de andere getroffen gemeenten, Stichtse Vecht en Ouder-Amstel. Als deze mogelijkheden er zijn, wil PvdA/GL weten of het college bereid is dit ook te doen.

Verder wil de partij weten of het mogelijk is bedrijven die glasvezel aan willen leggen in de gemeente, tot voorwaarde gesteld kan worden ook glasvezel aan te leggen in het buitengebied en anders geen instemming te verlenen.

Als laatste wil de partij weten wat het college kan doen om de aanleg van glasvezel in zowel dorpen als buitengebied te versnellen. Zoals het er nu naar uit ziet zullen de meeste dorpen namelijk pas in 2024/2025 door KPN aangesloten worden op glasvezel. Esther Grondijs: “Snel internet in zowel de dorpen als het buitengebied staat voor PvdA/GL voorop. Het kan niet zo zijn dat glasvezelbedrijven kiezen voor bepaalde delen van de gemeente en de minder bewoonde delen laten liggen. Snel internet zien wij als een basale nutsvoorziening, en door de toename van thuiswerken is deze nog belangrijker geworden. We verwachten dat de gemeente zich daar vol voor inzet!” AbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisaanleg glasvezelaanleg glasvezel mijdrecht wilnisafspraken eenzijdig opgezegddelta fiber netwerkesther grondijsgemeente de ronde venengemeente ouder amstelgemeente stichtse vechtpvda groenlinks de ronde venenrtv ronde venensnel internetsnel internet buitengebiedentechnologievragen college van b w


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×